Niedobór azotu pogorszony przez

  • Niskie lub wysokie pH gleby
  • Gleby piaszczyste lub lekkie (wymywanie)
  • Niski poziom materii organicznej
  • Warunki suszy
  • Wysokie opady (wymywanie) lub intensywne nawadnianie
  • Dodatkowo wysoki poziom nierozłożonej materii organicznej/ obornika (np
  • słomy)
  • Szybko rosnące uprawy

Azot jest istotny dla

  • Lepszy rozwój roślin
  • Większy plon