Wydajność upraw zależy od azotu, niezależnie od tego, czy pochodzi on ze źródeł organicznych czy mineralnych.

Cykl azotowy jest z natury niestabilny i pewna część azotu jest zawsze tracona. Nawozy saletrzane i precyzyjne rolnictwo, są najlepszym rozwiązaniem, aby ograniczyć straty azotu i poprawić wydajności.

Wave2_NitrogenLeaching_BelowTheOptimumNSupply-PL.jpg

Dlaczego należy kontrolować wymywanie azotu

Straty azotu występują, gdy mobilny jon azotanowy z azotu mineralnego jest wypłukiwany ze strefy korzeniowej, przez silne opady deszczu. Jest to zarówno nieefektywne dla rośliny, jak i szkodliwe dla środowiska. Wysokie stężenie azotanów przyczynia się do eutrofizacji cieków wodnych, co może powodować rozwój zakwitów glonów i wyczerpywanie tlenu w wodzie.

Co jest powodem wymywania?

Głównymi przyczynami wymywania są duże ilości niewykorzystanego azotu w glebie, zbyt przepuszczalna gleba i ulewne deszcze. Samo zmniejszenie stosowanej ilości nawozu azotowego, niekoniecznie zmniejszy zawartość azotu glebowego, ale może przyczynić się do zmniejszenia plonu. Jedynym rozwiązaniem jest dostosowanie aplikowanej dawki azotu do potrzeb upraw.

Wave2_NitrogenLeaching_10WaysToReduce-PL.jpg

Narzędzia ułatwiające kontrolowanie wymywania

  • Cyfrowe narzędzia do precyzyjnego rolnictwa, takie jak YaraIrix i N-Sensor, mierzą zapotrzebowanie rośliny na azot, dzięki czemu można podać dokładnie odpowiednią ilość we właściwym miejscu i czasie
  • Nasz Zespół Agronomów Yara Poland pomoże ustalić efektywną strategię nawożenia, która zminimalizuje wymywanie azotu, jednocześnie optymalizując plony w Twoim gospodarstwie. Zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: agronom@yara.com


Mogą Cię również zainteresować:

Sprawdź efektywność wykorzystania azotu w swoim gospodarstwie!

Nasz kalkulator efektywnego wykorzystania azotu oszacuje wydajność Twojego gospodarstwa i zasugeruje, co można zrobić, aby ją poprawić.

Sprawdź efektywność swojego gospodarstwa >

Rozwiązania saletrzane Yara