Niedobór siarki pogorszony przez

  • Gleby kwaśne
  • Gleby lekkie, piaszczyste (wymywanie)
  • Niski poziom materii organicznej
  • Gleby słabo napowietrzone (podmokłe)
  • Obszary o niskiej emisji zanieczyszczeń przemysłowych

Siarka jest istotny dla

  • Mniejsze straty roślin w okresie zimowym
  • Poprawa kwitnienia
  • Lepsze dojrzewanie
  • Większy plon i zawartość oleju w nasionach