Niedobór fosforu pogorszony przez

  • Gleby kwaśne lub mocno zasadowe (wapnienne)
  • Niski poziom materii organicznej
  • Warunki zimne i mokre
  • Rośliny o słabo rozwiniętym systemie korzeniowym
  • Gleby o niskiej zasobności w P
  • Gleby o wysokim potencjale do blokowania fosforanów
  • Gleby bogate w żelazo

Fosfor jest istotny dla

  • Lepszy rozwój roślin
  • Poprawa odporności na mróz
  • Większy plon