Niedobór boru pogorszony przez

 • Gleby piaszczyste
 • Gleby zasadowe
 • Gleby o niskiej zawartości materii organicznej
 • Duża zawartość azotu
 • Duża zawartość wapnia
 • Pogoda zimna i mokra
 • Okresy suszy

Bor jest istotny dla

 • Zmniejszenie strat po zimie
 • Większa zawartośc składników pokarmowych potrzebnych do wiosennej regeneracji
 • Poprawa kwitnienia i dojrzewania
 • Zwiększenie plonu nasion i zawartości oleju w nasionach