Niedobór miedzi pogorszony przez

  • Gleby organiczne
  • Gleby wapienne
  • Gleby piaszczyste
  • Wysokie dawki azotu

Miedź jest istotny dla

  • Większa plenność (liczba ziaren w kłosie)
  • Lepsza jakość ziarna