Niedobór boru pogorszony przez

  • Gleby piaszczyste
  • Gleby zasadowe
  • Gleby o niskiej zawartości materii organicznej
  • Duża zawartość azotu
  • Duża zawartość wapnia
  • Pogoda zimna i mokra
  • Okresy suszy

Bor jest istotny dla

  • Kiełkowanie ziaren pyłku
  • Właściwy rozwój nasion, wzrost plonu
  • Stosunkowo niskie zapotrzebowanie na B