Niedobór fosforu pogorszony przez

 • Gleby kwaśne lub mocno zasadowe (wapnienne)
 • Niski poziom materii organicznej
 • Warunki zimne i mokre
 • Rośliny o słabo rozwiniętym systemie korzeniowym
 • Gleby o niskiej zasobności w P
 • Gleby o wysokim potencjale do blokowania fosforanów
 • Gleby bogate w żelazo

Fosfor jest istotny dla

 • Dobry początkowy rozwój
 • Dojrzałość ziarna i ograniczenie strat w czasie zbiorów
 • Lepszy plon
 • Przyspieszenie terminu zbioru