Separacja cząstek/odwadnianie osadu ściekowego

Problemy z koagulacją i flokulacją w systemie oczyszczania wody lub osadu? Firma Yara oferuje szeroką gamę polimerów dopasowanych do potrzeb konkretnych procesów.

Gospodarka wodna i oczyszczanie wody są w coraz większym stopniu normowane prawnie. Władze lokalne i przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za jakość ścieków wypływających z ich oczyszczalni, kanalizacji lub za odprowadzanie ścieków przemysłowych. Uzdatnianie wody pitnej jest niezbędne dla zdrowia społeczeństwa i jakości życia. Koagulacja i flokulacja to kluczowe aspekty procesów separacji cząstek i odwadniania osadów, od których zależy uzdatnianie wody pitnej i oczyszczanie ścieków. Cząstki zawieszone w wodzie tworzą osad, zwany również kłaczkami, które następnie mogą być rozdzielane metodami fizycznymi.

Polimery na bazie poliakrylamidów (polimery organiczne, polimery w postaci suchego proszku, polimery emulsyjne / płynne) są rozpowszechnione w zastosowaniach wykorzystujących separację cząstek i odwadnianie osadu, takich jak:

  • Uzdatnianie wody pitnej
  • Oczyszczanie ścieków
  • Przeróbka osadów

Od prawie 20 lat firma Yara wykorzystuje swoje doświadczenie w dziedzinie chemii, aby pomagać instytucjom i przedsiębiorstwom przemysłowym różnej wielkości w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z oczyszczaniem ścieków.

Zastosowania

Firma Yara posiada doświadczenie w optymalizacji różnych systemów komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków

Ponieważ normy dotyczące odprowadzania substancji do środowiska stają się coraz surowsze, a ich wdrażanie jest egzekwowane coraz bardziej rygorystycznie, coraz większe znaczenie będą miały polimery do oczyszczania wody pitnej, ścieków i osadów ściekowych.

Polimery na bazie poliakrylamidów są powszechnie stosowane w wieloetapowych procesach łączących mechaniczne i chemiczne techniki separacyjne.

Firma Yara szczyci się ponad 15-letnim doświadczeniem w stosowaniu polimerów na różnych rynkach. Posiadamy specjalistyczną wiedzę w zakresie przezwyciężenia problemów wydajności procesów koagulacji i flokulacji u naszych klientów, takich jak:

Władze lokalne

Zazwyczaj oczyszczanie wody pitnej i ścieków

Przemysł przetwórczy

W ramach rzeczywistej produkcji lub w oczyszczaniu ścieków

Przemysł celulozowy i papierniczy

Oczyszczanie ścieków

Firmy wykonawcze

Gospodarka osadami

Asortyment produktów

Pełna gama polimerów dla potrzeb wszystkich procesów rozdzielania cząstek i odwadniania osadu
Polimery są związkami makrocząsteczkowymi, rozpuszczalnymi w wodzie, mającymi zdolność wzmacniania procesu flokulacji w środowisku wodnym.

Firma Yara oferuje szeroką gamę koagulantów i produktów polimerowych, takich jak:

Koagulanty organiczne

Np. poliaminy lub PolyDadMac

Polimery w postaci suchego proszku

O różnych masach cząsteczkowych — małych/średnich/dużych/bardzo dużych
Szeroki zakres pod względem ładunku: anionowe, niejonowe i kationowe

Polimery emulsyjne (płynne)

O różnych masach cząsteczkowych — małych/średnich/dużych/bardzo dużych
Szeroki zakres pod względem ładunku — od anionowych, niejonowych do kationowych
Różne struktury, np. liniowe lub rozgałęzione

Firma Yara oferuje szeroką gamę produktów, które z pewnością zaspokoi potrzeby wszystkich klientów

Doświadczenie dotyczące dozowania polimerów

Wybór polimeru i właściwego poziomu dozowania

Zastosowanie właściwego polimeru oraz dozowania jest bardzo ważne i może przyczynić się do poprawy wydajności oczyszczania oraz obniżenia kosztów. Właściwe dozowanie polimeru może pomóc w ograniczeniu kosztów przez zmniejszenie objętości osadu, kosztów transportu oraz kosztów odprowadzania / składowania.

Firma Yara pomaga w identyfikacji problemów w gospodarce osadami i oczyszczaniu ścieków.

Na życzenie możemy ocenić procesy i dokonać odpowiednich pomiarów i analiz, aby zrozumieć specyficzne potrzeby danego przypadku. Następnie podajemy nasze sugestie dotyczące dozowania polimeru w celu optymalizacji separacji cząstek i odwadniania osadów w procesach oczyszczania u klienta.

Zachęcamy do kontaktu zarówno w przypadku zapotrzebowania na polimery do nowego systemu jak też potrzeby optymalizacji już istniejącego systemu. Pomożemy w znalezieniu polimerów najlepiej pasujących do danego procesu. Należy zauważyć, że oferujemy również inne odczynniki do oczyszczania ścieków takie jak środki odżywcze lub środki wiążące metale ciężkie.