Separacja cząstek/odwadnianie osadu ściekowego

Problemy z koagulacją i flokulacją w systemie oczyszczania wody lub osadu? Firma Yara oferuje szeroką gamę polimerów dopasowanych do potrzeb konkretnych procesów.

Gospodarka wodna i oczyszczanie wody są w coraz większym stopniu normowane prawnie. Władze lokalne i przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za jakość ścieków wypływających z ich oczyszczalni, kanalizacji lub za odprowadzanie ścieków przemysłowych. Uzdatnianie wody pitnej jest niezbędne dla zdrowia społeczeństwa i jakości życia. Koagulacja i flokulacja to kluczowe aspekty procesów separacji cząstek i odwadniania osadów, od których zależy uzdatnianie wody pitnej i oczyszczanie ścieków. Cząstki zawieszone w wodzie tworzą osad, zwany również kłaczkami, które następnie mogą być rozdzielane metodami fizycznymi.

Polimery na bazie poliakrylamidów (polimery organiczne, polimery w postaci suchego proszku, polimery emulsyjne / płynne) są rozpowszechnione w zastosowaniach wykorzystujących separację cząstek i odwadnianie osadu, takich jak:

  • Uzdatnianie wody pitnej
  • Oczyszczanie ścieków
  • Przeróbka osadów

Od prawie 20 lat firma Yara wykorzystuje swoje doświadczenie w dziedzinie chemii, aby pomagać instytucjom i przedsiębiorstwom przemysłowym różnej wielkości w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z oczyszczaniem ścieków.

Zastosowania

Firma Yara posiada doświadczenie w optymalizacji różnych systemów komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków

Ponieważ normy dotyczące odprowadzania substancji do środowiska stają się coraz surowsze, a ich wdrażanie jest egzekwowane coraz bardziej rygorystycznie, coraz większe znaczenie będą miały polimery do oczyszczania wody pitnej, ścieków i osadów ściekowych.

Polimery na bazie poliakrylamidów są powszechnie stosowane w wieloetapowych procesach łączących mechaniczne i chemiczne techniki separacyjne.

Firma Yara szczyci się ponad 15-letnim doświadczeniem w stosowaniu polimerów na różnych rynkach. Posiadamy specjalistyczną wiedzę w zakresie przezwyciężenia problemów wydajności procesów koagulacji i flokulacji u naszych klientów, takich jak:

Władze lokalne

Zazwyczaj oczyszczanie wody pitnej i ścieków

Przemysł przetwórczy

W ramach rzeczywistej produkcji lub w oczyszczaniu ścieków

Przemysł celulozowy i papierniczy

Oczyszczanie ścieków

Firmy wykonawcze

Gospodarka osadami

Asortyment produktów

Pełna gama polimerów dla potrzeb wszystkich procesów rozdzielania cząstek i odwadniania osadu
Polimery są związkami makrocząsteczkowymi, rozpuszczalnymi w wodzie, mającymi zdolność wzmacniania procesu flokulacji w środowisku wodnym.

Firma Yara oferuje szeroką gamę koagulantów i produktów polimerowych, takich jak:

Koagulanty organiczne

Np. poliaminy lub PolyDadMac

Polimery w postaci suchego proszku

O różnych masach cząsteczkowych — małych/średnich/dużych/bardzo dużych
Szeroki zakres pod względem ładunku: anionowe, niejonowe i kationowe

Polimery emulsyjne (płynne)

O różnych masach cząsteczkowych — małych/średnich/dużych/bardzo dużych
Szeroki zakres pod względem ładunku — od anionowych, niejonowych do kationowych
Różne struktury, np. liniowe lub rozgałęzione

Firma Yara oferuje szeroką gamę produktów, które z pewnością zaspokoi potrzeby wszystkich klientów

Doświadczenie dotyczące dozowania polimerów

Wybór polimeru i właściwego poziomu dozowania

Zastosowanie właściwego polimeru oraz dozowania jest bardzo ważne i może przyczynić się do poprawy wydajności oczyszczania oraz obniżenia kosztów. Właściwe dozowanie polimeru może pomóc w ograniczeniu kosztów przez zmniejszenie objętości osadu, kosztów transportu oraz kosztów odprowadzania / składowania.

Firma Yara pomaga w identyfikacji problemów w gospodarce osadami i oczyszczaniu ścieków.

Na życzenie możemy ocenić procesy i dokonać odpowiednich pomiarów i analiz, aby zrozumieć specyficzne potrzeby danego przypadku. Następnie podajemy nasze sugestie dotyczące dozowania polimeru w celu optymalizacji separacji cząstek i odwadniania osadów w procesach oczyszczania u klienta.

Zachęcamy do kontaktu zarówno w przypadku zapotrzebowania na polimery do nowego systemu jak też potrzeby optymalizacji już istniejącego systemu. Pomożemy w znalezieniu polimerów najlepiej pasujących do danego procesu. Należy zauważyć, że oferujemy również inne odczynniki do oczyszczania ścieków takie jak środki odżywcze lub środki wiążące metale ciężkie.

Piotr Wons
Piotr Wons
Manager ds. Sprzedaży