Biologiczne oczyszczalnie ścieków - składniki odżywcze

Problemy w biologicznych oczyszczalniach ścieków? W ofercie firmy Yara znajdziesz wszelkie potrzebne składniki odżywcze.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystują bakterie do degradacji i rozkładu związków organicznych zawartych w ściekach.

Ścieki przemysłowe często zawierają duże ilości substancji organicznych (BZT, ChZT). Można je usunąć poprzez proces biologicznego oczyszczania ścieków, zakładając, że dostępna jest wystarczająca ilość i właściwy rodzaj składników odżywczych, jak również innych czynników wpływających na biologię procesu. Jeśli system biologicznego oczyszczania ścieków nie jest wydajny, bardzo ważne jest, aby skupić się na przyczynie, która leży u źródła tych problemów, czyli na drobnoustrojach.

W ściekach przemysłowych często brakuje wystarczającej ilości składników odżywczych zawierających azot (N) i fosfor (P), która pozwoliłaby drobnoustrojom osiągnąć stopień aktywności biologicznej wymaganej do oczyszczania biologicznego. Zatem, aby proces przebiegał prawidłowo, niezbędne jest dodanie dodatkowej ilości azotu i fosforu.

Które produkty najlepiej pasują do Państwa zakładu i procesu oczyszczania biologicznego?

Zależy to od zmiennych, takich jak rodzaj procesu oczyszczania, skala systemu, obciążenie systemu w stosunku do jego wymiarów, dostępny sprzęt do dozowania itp.

Firma Yara, będąca pionierem chemii azotu od ponad 100 lat i posiadająca ponad 20 lat doświadczeń w branży oczyszczania ścieków, posiada wiedzę specjalistyczną umożliwiającą pomoc w rozwiązywaniu problemów wszystkich klientów.

Specjaliści firmy Yara współpracują z kontrahentami w celu znalezienia optymalnych rozwiązań. Korzyści wynikające z właściwego doboru składników odżywczych i ich dawki mogą być następujące.

Korzyści ekonomiczne wynikające z dozowania składników odżywczych w procesach biologicznego oczyszczania ścieków:

 • Niższe koszty eksploatacji i konserwacji
 • Mniejsze potrzeby w zakresie kosztownych inwestycji związanych ze zwiększaniem wydajności

Korzyści dla środowiska wynikające z dozowania składników odżywczych w procesach biologicznego oczyszczania ścieków:

 • Niska emisja azotu i fosforu
 • Korzyści dla środowiska w wyniku zmniejszonej emisji do otoczenia

Korzyści związane z optymalizacją procesów wynikające z dozowania składników odżywczych w biologicznych oczyszczalniach ścieków:

 • Zwiększona efektywność działania na skutek większej reaktywności w biomasie i lepszej separacji osadów
 • Łatwiejsze i lepsze odwadnianie osadów ze względu na ograniczenie namnażania bakterii nitkowatych, poprawę flokulacji i osiąganie wyższej koncentracji osadu
 • Stabilne funkcjonowanie i łatwiejsze monitorowanie procesów

W ofercie firmy Yara znajdziesz wszelkie potrzebne składniki odżywcze.

Firma Yara może pomóc w określeniu przyczyny problemów z procesami w biologicznej oczyszczalni ścieków

Istnieje wiele czynników wpływających na optymalną biologię procesów oczyszczania biologicznego Jednym z najważniejszych jest dostępność składników odżywczych. Jaka jest odpowiednia ilość składników odżywczych dla stosowanych procesów? Zależy to od ilości materii organicznej, który ulega biodegradacji, a także od warunków pracy systemu.

Problemy biologicznych oczyszczalni ścieków często związane z niewystarczającą ilością składników odżywczych: Problemy biologicznych oczyszczalni ścieków często związane z nadmierną ilością składników odżywczych:
 • Zmniejszony efekt oczyszczania
 • Intensywne namnażanie niepożądanych bakterii
 • Nadmierna produkcja polimerów zewnątrzkomórkowych
 • Hydroliza osadu
 • Długi czas rozruchu i zmniejszenie produkcji gazu w układach beztlenowych
 • Wydzielanie składników odżywczych do otoczenia
 • Niepożądane namnażanie biologiczne
 • Nadmierne pobieranie fosforu
 • Zwiększona produkcja osadu
 • Zwiększone koszty odczynników chemicznych

Czy można zoptymalizować wydajność procesu oczyszczania ścieków przemysłowych?

Ścieki przemysłowe mogą się znacznie różnić, zarówno pod względem składu, jak i potrzeby dodawania składników odżywczych z zewnątrz. Ścieki komunalne zwykle zawierają więcej azotu i fosforu, niż jest to potrzebne dla optymalnej aktywności biologicznej.

Następujące branże przemysłu wytwarzają ścieki, które mogą w większym lub mniejszym stopniu wymagać dodatku składników odżywczych z zewnątrz:

 • Produkcja celulozy i papieru (branża drzewna)
 • Rafinacja ropy naftowej / przemysł petrochemiczny
 • Browarnictwo
 • Przetwórstwo owoców i warzyw
 • Przemysł włókienniczy
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Zagęszczanie
 • Płyn odladzający z lotnisk

Scisol® — gama składników odżywczych firmy Yara opracowana specjalnie do biologicznego oczyszczania ścieków

Gama produktów Scisol® zawiera azot lub azot i fosfor w różnych proporcjach. Stosowanie produktów Scisol® jest niezwykle łatwe:

 • Są płynne, co usprawnia dozowanie
 • Produkty Scisol® zawierają wszystkie składniki odżywcze wymagane przez drobnoustroje, można zatem dozować jeden produkt zamiast dwóch

Produkty Scisol® zawierają również azotany, które mogą przynieść wiele korzyści podczas procesów.

Oprócz produktów Scisol® firma Yara oferuje produkty o różnej zawartości azotu i fosforu, w postaci płynnej lub stałej, luzem lub w opakowaniach.

Nasi klienci wykorzystują obecnie pełną gamę składników odżywczych firmy Yara:

  Całkowita ilość azotu (N) i fosforu (P) dostępna w produkcie (wyrażona w %)
N całkowity N mocznikowy N z NH4 N z NO3 P z PO4
Mocznik 46 46 0 0 0
Roztwór mocznika 40% 19 19 0 0 0
Roztwór mocznika, 24,5% 19 0 19 0 0
Roztwór mocznika, 25% 19 0 19 0 0
Scisol N 30 15 8 8 0
Kwas fosforowy, 75% 0 0 0 0 24
Kwas fosforowy, 72% 0 0 0 0 23
Scisol NP5 21 15 3 3 4

Oferujemy również mikroskładniki odżywcze.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać rozwiązanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.