Zielone nawozy: wszystko, co musisz wiedzieć


Hands catching green fertilizers

Czym są zielone nawozy?

Zielone nawozy to nawozy mineralne na bazie azotanów o dokładnie takim samym składzie chemicznym i fizycznym jak nawozy produkowane z paliw kopalnych (gaz ziemny, węgiel, ropa naftowa), ale o znacznie niższym śladzie węglowym, ponieważ są produkowane z użyciem odnawialnej energii elektrycznej (woda, wiatr, słoneczny). Oznacza to, że ekologiczne nawozy to wolny od paliw kopalnych, skuteczny i łatwy sposób na dekarbonizację produkcji żywności.

Jak są produkowane zielone nawozy?

Amoniak jest podstawą produkcji wszystkich nawozów mineralnych. Obecnie  jest on produkowany przy użyciu wodoru z paliw kopalnych. Do produkcji zielonych nawozów wodór potrzebny do wytworzenia amoniaku będzie pochodził z wody za pomocą elektrolizy opartej na odnawialnej energii elektrycznej. Po ekstrakcji wodoru w celu wytworzenia zielonego amoniaku wszystkie inne procesy pozostaną takie same. Obejmuje to wykorzystanie procesu katalitycznego najlepszej dostępnej technologii (BAT), który zmniejsza emisje gazów cieplarnianych (GHG) podczas produkcji. Technologia umożliwiła firmie Yara ograniczenie emisji podtlenku azotu (N2O) podczas produkcji nawozów, silnego gazu cieplarnianego, o ponad 90 procent.

Yara green fertilizer production process illustration_v2.jpg

Gdzie będą produkowane te zielone nawozy?

Obecnie Yara ma portfolio projektów dotyczących zielonego amoniaku, które będą kluczowe dla produkcji zielonych nawozów, w Norwegii, Holandii i Australii, i aktywnie pracujemy nad rozszerzeniem naszej obecności geograficznej poprzez prace związane z czystym amoniakiem.

Pierwsze dostawy zielonych nawozów Yara będą realizowane w ramach projektu pilotażowego w Porsgrunn w Norwegii, ponieważ tam uruchomiony będzie jeden z pierwszych projektów. Budowa nowego zakładu już się rozpoczęła. Późniejsze dostawy zostaną włączone do portfela przyszłych projektów zielonego amoniaku firmy Yara. Projekt Porsgrunn to pierwszy projekt elektrolizera na skalę przemysłową z integracją systemu z istniejącą fabryką amoniaku. Komercyjne uruchomienie tego projektu zaplanowano na 2023 r. Będzie on produkować około 20 000 ton amoniaku rocznie, co przekłada się na 60 000 do 80 000 ton zielonego nawozu mineralnego bez paliw kopalnych. W ramach projektu HEGRA, Yara zamierza za pięć do siedmiu lat przestawić całą fabrykę Porsgrunn na zielony amoniak, co umożliwi jego produkcję na dużą skalę.

Jakie są zalety zielonych nawozów?

Bez paliw kopalnych: zielone nawozy wolne od paliw kopalnych, umożliwiające nam dekarbonizację systemu żywnościowego i zmniejszenie naszej zależności od paliw kopalnych.

Mają realny wpływ: zielone nawozy znacznie obniżą ślad węglowy w całym łańcuchu dostaw, od nawozów po żywność.

Zmiana bez wysiłku: zielone nawozy to prosty sposób dla rolników i firm spożywczych na zmniejszenie śladu węglowego upraw i produktów spożywczych bez konieczności zmiany funkcjonowania, praktyk rolniczych lub procesów przetwórczych.

Jaki jest ślad węglowy zielonych nawozów?

Dzisiejsze saletrzane nawozy mineralne  Yara, produkowane w Unii Europejskiej i Norwegii mają już teraz ślad węglowy o około 50 do 60 procent niższy w porównaniu z większością nawozów spoza UE dzięki zastosowaniu procesu katalitycznego najlepszej dostępnej technologii (BAT), który został opracowany przez firmę Yara, a następnie udostępniony innym producentom. Wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej do produkcji zielonych nawozów saletrzanych, obniży ślad węglowy o kolejne 80 do 90 procent.

Yara green fertilizers are low carbon and fossil free illustration_v23.jpg

Przejście na zielone nawozy będzie miało również duży wpływ na ślad węglowy produktu końcowego, zmniejszając go o około 20% w przypadku pszenicy i około 12% w przypadku bochenka chleba.

Skąd wiadomo, że ślad węglowy jest prawidłowo obliczony?

Firma Yara opracowała metodologię zapewniającą prawidłowe obliczanie śladu węglowego w całym procesie produkcyjnym. Niezależny dostawca usług zapewniających bezpieczeństwo i zarządzających ryzykiem DNV, jako niezależna strona trzecia, zweryfikuje metodologię śladu węglowego produktu (PCF), która jest jedną z najbardziej uznanych metod określania wpływu produktu na klimat. Weryfikacja przez stronę trzecią zapewni, że nasza metodologia i obliczenia są poprawne i przejrzyste.

Czy zielone nawozy są w 100% wolne od paliw kopalnych?

Niewielka część procesu produkcji nawozów zielonych będzie nadal wykorzystywać energię z paliw kopalnych. Na przykład maszyny do wydobywania fosforanów i inne procesy (np. transport) mogą nadal wykorzystywać paliwa kopalne. Jednak zmiana procesu produkcji zielonych nawozów poprzez wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej będzie miała duży wpływ na ślad węglowy nawozu, co oznacza, że Yara będzie mogła oferować nawozy o śladzie węglowym niższym o 80-90 procent.

W przyszłości odsetek ten może być jeszcze większy, ponieważ Yara pracuje również nad zmniejszeniem pozostałego wpływu na klimat i środowisko, na przykład umożliwiając wykorzystanie składników odżywczych pochodzących z recyklingu.

Jaką rolę w zakresie nawozów zielonych powinny odgrywać firmy spożywcze i dlaczego?

Zielone nawozy są kluczowym krokiem w dekarbonizacji łańcucha żywnościowego. Wykorzystując zielone nawozy w swoich łańcuchach dostaw, firmy spożywcze mogą spełnić swoje zobowiązania klimatyczne i być liderem w napędzaniu transformacji klimatycznej. Na dzień 16 marca 2022 r. 186 firm z branży spożywczej zobowiązało się lub już wyznaczyło cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Science Based Targets initiative (SBTi).