Zielone nawozy: Rewolucja

Zielone nawozy są niezbędne do przekształcenia łańcucha dostaw żywności i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Nawozy klasy premium firmy Yara mają już niski ślad węglowy, ale ich produkcja jest obecnie uzależniona od paliw kopalnych. To się jednak zmieni. W tym roku Yara wprowadzi zielone, wolne od paliw kopalnych nawozy, które są produkowane przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej zamiast paliw kopalnych. Nawozy te będą wytwarzane głównie z wody i powietrza, co spowoduje 80-90-procentową redukcję emisji dwutlenku węgla w porównaniu z nawozami wytwarzanymi z gazu ziemnego.

zdjęcie z powietrza okazujące stosowanie zielonych nawozów w gospodarstwie
zdjęcie z powietrza okazujące stosowanie zielonych nawozów w gospodarstwie

 


Zielone nawozy to wolny od paliw kopalnych, skuteczny i łatwy sposób na dekarbonizację produkcji żywności.

Bez paliw kopalnych: zmniejszamy naszą zależność od paliw kopalnych

Badania nad produkcją zielonych nawozów

Przechodząc na zielone nawozy produkowane z odnawialnej energii elektrycznej, możemy zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych i pracować nad systemem żywnościowym wolnym od ich emisji. Ta zmiana wzmocni nasz system żywnościowy, czyniąc go bardziej odpornym i mniej zależnym od paliw kopalnych, i przybliży nas do przyszłości żywnościowej pozytywnej dla środowiska.

Efektywność: obniżenie śladu klimatycznego naszej żywności

Zielony nawóz zmniejszy ślad węglowy przy produkcji chleba

Przejście na zielone nawozy zmniejszy ślad węglowy niektórych upraw o 10 do 30 procent, a na przykład o około 20 procent w przypadku pszenicy. Oznacza to, że zielone nawozy będą miały również moc zmniejszania wpływu spożywanej przez nas żywności na środowisko – i zapewnią konsumentom bardziej zrównoważone wybory żywieniowe. Ślad węglowy wielu produktów spożywczych można zmniejszyć o 10 do 20 procent, a na przykład o 12 procent w przypadku chleba.

Bez wysiłku: działanie na rzecz klimatu, które jest łatwe do wdrożenia

Rolnik stosujący zielony nawóz w swojej praktyce rolniczej

Zielone nawozy Yara są takie same jak nasze nawozy mineralne na bazie azotanów, ale mają znacznie mniejszy wpływ na środowisko. Oznacza to, że rolnicy mogą osiągnąć taką samą jakość i wielkość plonów bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoich praktykach rolniczych. Co więcej, te niezawierające paliw kopalnych nawozy pomogą firmom spożywczym zmniejszyć ślad węglowy i wypełnić zobowiązania klimatyczne bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w łańcuchach dostaw.

Co warto wiedzieć więcej o zielonych nawozach?

Jak powstają zielone nawozy? Jaki jest jego ślad węglowy? Czy zielone nawozy są w 100% wolne od paliw kopalnych?

Dowiedz się więcej na temat zielonych nawozów

Współpraca w zakresie zmian klimatycznych ma kluczowe znaczenie

Według Raportu IPCC, sytuacja jest krytyczna dla ludzkości. Dekarbonizacja to nasza jedyna droga naprzód, jeśli chcemy przyszłości.

Aby zająć się problemem znacznej emisji gazów cieplarnianych z systemu żywnościowego i osiągnąć cele porozumienia paryskiego, niezbędne są zielone nawozy. Są również ważnym krokiem w realizacji naszej misji odpowiedzialnego wyżywienia świata i ochrony planety. Ponadto Yara zapewnia rozwiązania w zakresie odżywiania upraw, rolnictwa precyzyjnego i narzędzi cyfrowych, które pomagają rolnikom optymalizować plony, uprawiać zdrowsze rośliny, chronić glebę i zmniejszać ślad węglowy. Zadanie to wymaga jednak wspólnego wysiłku. Wszyscy uczestnicy łańcucha żywnościowego muszą współpracować, aby osiągnąć zrównoważony system żywnościowy.

Przeczytaj o niektórych z naszych partnerstw poniżej. 

Partnerstwo Lantmannen i Yara Partnerstwo Lantmannen i Yara

Yara i Lantmännen wspólnie wyznaczają kierunek

Razem z Lantmännen, wiodącą spółdzielnią rolniczą w północnej Europie, podpisaliśmy pierwsze porozumienie handlowe dla zielonych nawozów wolnych od paliw kopalnych.

Nawozy zostaną włączone do programu Lantmännen Climate & Nature, co sprawi, że rolnikom opłaci się stosowanie bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych i umożliwi Lantmännen ustanowienie łańcucha dostaw żywności "od pola do stołu" wolnego od paliw kopalnych. Dzięki programowi Lantmännen już od 2015 r. zmniejszył ślad klimatyczny związany z uprawą pszenicy nawet o 30 procent. Dzięki uwzględnieniu w programie zielonych nawozów wpływ na klimat zostanie jeszcze bardziej ograniczony o 20 punktów procentowych.