Dobry biznes jest zrównoważony

Ambicją firmy Yara jest „uprawa żywności w przyszłości pozytywnej dla środowiska”. Dostarczając rozwiązania umożliwiające sprostanie największym wyzwaniom planety, Yara uruchomi możliwości gospodarcze, które poprawią zarówno wyniki naszej firmy, jak i stworzą wspólną wartość na wielu rynkach, które obsługujemy na całym świecie.

Czytaj więcej o naszej ambicji

 

kobieta na plantacji winogron kobieta na plantacji winogron

Transformacja systemu żywnościowego

Zmiany klimatu, niszczenie przyrody i głód są dowodem na to, że nasz system żywnościowy nie działa prawidłowo. Musimy zmienić sposób, w jaki uprawiamy, przetwarzamy, handlujemy, transportujemy, konsumujemy i wyrzucamy naszą żywność. Wprowadzając innowacje, opracowując zrównoważone rozwiązania i współpracując w całym łańcuchu żywnościowym, Yara odegra swoją rolę w przekształcaniu systemu żywnościowego.

Our starting point

koło celów zrównowazonego rozwoju

Naszą misją w firmie Yara jest odpowiedzialne wyżywienie świata i ochrona planety. Ten cel przewodni jest częściowo inspirowany naszymi zobowiązaniami korporacyjnymi do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) i Porozumienia Paryskiego.

Czytaj więcej na temat Yara i SDG

wiatraki na tle chmur wiatraki na tle chmur

Zrównoważony rozwój

Zarządza się tym, co jest mierzalne. Przyjmujemy holistyczne podejście do zarządzania wynikami firmy i informujemy o naszych postępach w kwestiach zasobów ludzkich, planety, dobrobytu i zarządzania. Nasza ocena istotności określa istotne tematy w tych wymiarach.

Zobowiązania i zasady

rolnik niosący nawóz w polu sałaty

Wierzymy, że sukces można świętować tylko wtedy, gdy jest osiągany we właściwy sposób. Nasze zobowiązania i zasady służą jako wewnętrzny i zewnętrzny kompas dla wszystkich naszych pracowników i partnerów biznesowych. Przeczytaj więcej o naszych kluczowych zobowiązaniach i zasadach.

Nasze zdanie

Action Africa. rolniczki z workiem nawozu i kurami

Sto lat w produkcji nawozów i produkcji żywności dało nam rozległą wiedzę na temat rolnictwa, wykorzystania zasobów i środowiska. Formułujemy nasze stanowiska w różnych kwestiach w oparciu o znane nam fakty. Przeczytaj więcej o naszej opinii na kluczowe tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju.