sierpnia 26, 2017

Nawożenie okołozbiorcze w sadach

Według: Dr Andrzej Grenda

Późnym latem azot (N), w pewnym zakresie, jest wykorzystywany do wzrostu i rozwoju owoców, głównie zaś do akumulacji w korzeniach i zdrewniałych częściach nadziemnych. Tak zmagazynowany, w kolejnym sezonie jest wykorzystywany przez rośliny jako pierwsze źródło po spoczynku zimowym.
Nawożenie okołozbiorcze w sadach
Nawożenie okołozbiorcze w sadach

Coraz częściej w naszych sadach, w warunkach intensywnego gospodarowania, jest praktykowane okołozbiorcze stosowanie nawozów azotowych. Wielu producentów celowo opóźnia termin stosowania nawozów azotowych jesienią, aplikując je nawet przed lub w trakcie zbioru, w przypadku odmian późnych. Daje to gwarancję wykorzystania azotu przez korzenie lub zdrewniałe części nadziemne.

Dzięki wykorzystaniu najszybszej formy azotu, azotu azotanowego (N-NO3) obecnej, np.: w YaraLiva Nitrabor oraz braku zawartości formy amonowej bądź amidowej (długodziałających), ryzyko pobudzenia drzew przed zimą jest bardzo niskie. Oprócz azotu, YaraLiva Nitrabor jest bogatym źródłem wapnia (Ca) i boru (B). Jak pokazują badania, zapotrzebowanie na Ca wzrasta również w okresie późnego lata i jesieni. Bor, będący jednym z najważniejszych mikroelementów w sadownictwie, ma (podobnie jak azot) zdolność do kumulacji w częściach zdrewniałych, pędach oraz pąkach.

Zastosowanie YaraLiva Nitrabor dla wczesnych odmian jabłoni, zbieranych do III. dekady sierpnia, powinno odbywać się po zbiorach. Dla odmian późnych, zbieranych we wrześniu lub październiku, czas stosowania to okres dojrzałości zbiorczej oraz zbioru. Dawka nawozu nie powinna przekraczać 150 kg/ha dla aplikacji w rzędy drzew.

Okres okołozbiorczy to także czas kształtowania jakości owoców, poprawy ich wybarwienia oraz utrwalenia barwy rumieńca, szczególnie u odmian dwukolorowych. Dwukrotne zastosowanie Kristalonu Żółtego, na 4 i 2 tygodnie przed zbiorem, w jednorazowej dawce 3 kg/ha, ma za zadanie poprawę wybarwienia owoców w wyniku działania bardzo aktywnej formy fosforu.

Więcej o nawożeniu jabłoni można znalźć tutaj.