lutego 15, 2023

Maliny w tunelach - początek wegetacji sezon 2023

Według: dr Andrzej Grenda Yara Poland

Prawidłowy program nawożenia malin w tunelach powinien opierać się na odpowiednim zestawie składników pokarmowych, dobranym do potrzeb pokarmowych w kolejnych fazach rozwojowych. Przygotowując go należy pamiętać, że dostarczenie fosforu w łatwo przyswajalnej formie na początku wegetacji wpłynie na regenerację systemu korzeniowego i wykształcenie jego powierzchni chłonnej. Okres szybkiego wzrostu pędów i liści, to okres zwiększenia zapotrzebowania na: azot, potas, magnez, żelazo i inne składniki pokarmowe. Przejście z fazy wegetatywnej do generatywnej to zwiększenie potrzeb rośliny w kierunku przede wszystkim potasu, azotu i boru. Faza dorastania i dojrzewania owoców to okres kształtowania ich jędrności, wielkości, zapobiegania rozsypywaniu się owoców i rozprzestrzenianiu się infekcji szarą pleśnią, gdzie należy zadbać przede wszystkim o dobre zaopatrzenie roślin w wapń i potas.

maliny news page.jpg

        Dbając o precyzję nawożenia, która może decydować o sukcesie uprawy, każdy producent powinien zadbać o ułożenie optymalnego planu nawożenia, dostosowanego do własnych warunków. Stąd nieodłącznym jest wykonywanie analiz gleby i wody.

        Nawożenie powinno rozpocząć się od posypowego zastosowania produktu: YaraMila COMPLEX w dawce ok. 40 g na krzew. Pozwoliło to wprowadzić aktywny fosfor, będący w tym produkcie w formie polifosforanów. Dodatkowo wraz z fosforem dostarczamy azot, potas, magnez i mikroelementy zawarte w tym nawozie. Od końca marca/początku kwietnia (lub nawet wcześniej, zależnie od warunków) powinno być realizowane nawożenie fertygacyjne, oparte na KRISTALONIE Vega (17-6-25), YaraTera CALCINIT (saletrze wapniowej) oraz KRISTA MAG (saletrze magnezowej). W późniejszym okresie (koniec kwietnia/początek maja i podczas zbiorów) odpowiedni zestaw nawozów to: KRISTALON Gena (12-12-36), YaraTera CALCINIT oraz KRISTA MAG. Wybór KRISTALONU Vega i Gena nie jest przypadkowy. W tunelach bardzo często obserwuje się, że w niektórych momentach pH gleby przekracza nawet 8. W takich warunkach fosfor w formach konwencjonalnych ulega uwstecznieniu do fosforanów wapnia. Forma polifosforanowa, zawarta w KRISTALONIE Vega, jak i K. Gena zapobiega temu zjawisku. Oba opisywane produkty mają też odpowiednią relację N do K (azotu do potasu), dopasowującą się do wymagań pokarmowych roślin w poszczególnych fazach rozwojowych.

Wyliczenie ilości kwasu azotowego, pH oraz EC na kroplospływie musi być oparte o analizę wody. Jedną z najważniejszych zasad jest to, że nie przygotowujemy razem w jednym zbiorniku stężonych roztworów nawozów z grupy saletr i Kristalonów. W praktyce, np. we wtorek przygotowuje się i podaje roztwór nawozów z grupy Kristalon, a w piątek stosuje się roztwór saletry wapniowej i magnezowej. Tak precyzyjne podejście wymaga oczywiście kontroli pH i EC na kroplospływie, wobec czego urządzenia takie jak pHmetry czy ECmetry stają się nieodłącznym elementem takiej uprawy.       

Przykład programu nawożenia dla plantacji malin uprawianych w tunelu dla odmian owocujących na pędach dwuletnich (Sokolica, Radziejowa, Laszka, Glen Ample, obsada, ok.: 8000 roślin na ha)

Nawóz/parametry pożywki

Od początku wegetacji do początku kwitnienia

Kwitnienie i zbiór

Po zbiorach przez 4 tygodnie

Na początku wegetacji: YaraMila COMPLEX: 40 g na 1 karpę

KRISTALON Vega

25 kg

-

-

KRISTALON Gena

-

50 kg

-

KRISTALON Czerwony

-

-

15 kg

YaraLiva CALCINIT

20 kg

30 kg

-

Krista MAG

5 kg

7 kg

3 kg

Kwas azotowy (65%)*

2,65 l

2,65 l

2,65 l

EC pożywki*

1,6 – 2,0

2,0 – 2,5

1,7 – 2,2

pH pożywki*

5,5 – 6,0

*- parametry obliczone na podstawie dokładnej analizy wody, wykonanej w Laboratorium Analiz Chemicznych w Skierniewicach

 

Dodatkowe informacje:

wojciech.kopec@yara.com; sebastian.przedzienkowski@yara.com; hubert.tabor@yara.com, michal.wojcieszek@yara.com, wojciech.wojcieszek@yara.com; klaudia.zamkowska@yara.com

(Powrót)

 

Nawożenie roślin jagodowych

Magazyn brokułowy

Wszystkie programy nawożenia roślin jagodowych

Rośliny jagodowe

Nasz profil na Facebooku

Magazyn brokułowy

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, gdzie regularnie zapowiadamy najnowsze wydarzenia, webinary i ciekawe artykuły.

Facebook Yara Poland