maja 17, 2018

Zalecenia nawozowe po kwitnieniu dla letnich odmian malin

Według: Dr Andrzej Grenda

Okres intensywnego wzrostu pędów już za nami w tunelach, lecz nie ustaje w malinach uprawianych w polu. Intensywne deszcze, jakie pojawiły się w wielu częściach kraju mogą spowodować wypłukanie takich składników pokarmowych jak: azot, potas, magnez oraz wapń. Jednocześnie w tej fazie należy zabezpieczyć odpowiednią pulę azotu, potasu oraz wapnia, ażeby pomóc roślinom w wykształcaniu zawiązków oraz zadbać już teraz o ich odpowiednią jakość.

Stopień zaawansowania wzrostu plantacji u Państwa Marka i Piotra Figurów.


Doskonałym rozwiązaniem dla plantacji uprawianych w polu jest zastosowanie posypowej saletry potasowo – wapniowej: Unika Calcium w dawce, ok.: 200 kg/ha. Jest to produkt „szyty” na miarę warunków pogodowych które doświadczamy teraz oraz fazy fenologicznej.

 

Wielkość przyrostu jednorocznego pędu owoconośnego. Obecnie ze względu na wysokie pH podłoża podawany jest Kristalon Gena (25 kg/ha) na zmianę z YaraLiva Calcinit (25 kg/ha).

W przypadku tuneli, gdzie fertygacja jest podstawową techniką wprowadzania nawozów oraz bardziej zaawansowanej wegetacji, poleca się w tej fazie wprowadzenie razem w wodą w ciągu jednego tygodnia ok.: 25 kg Kristalonu Czerwonego (produktu o dopasowanym stosunku azotu do potasu: 1 : 3) na hektar plantacji (przy obsadzie 8 – 10 000 roślin) lub Kristalonu Gena. Wybór nawozu zależy od pH gleby.

Drugim nawozem, który powinien być wprowadzony w tej fazie, na zmianę z Kristalonami, jest YaraLiva Calcinit, a jego tygodniowa dawka również powinna wynosić, ok.: 25 kg. W tym układzie w ciągu jednego tygodnia wprowadzamy na hektar plantacji 25 Kristalonu oraz 25 kg Calcinitu, co daje ok.; 50 kg nawozów na tydzień.

Stopień zaawansowania wzrostu plantacji u Pana Janusza Figury. Obecnie podawany jest Kristalon Czerwony ze względu na optymalne pH podłoża w dawce: 25 kg/ha na zmianę z YaraLiva Calcinit (25 kg/ha).