Informacja o ochronie prywatności firmy Yara  

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności firmy Yara („Informacja o ochronie prywatności”) dotyczy danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez Yara Poland Sp. Z o.o. ul. Malczewskiego 26 71-612 Szczecin („my”), gdy korzystasz z tej strony internetowej („Strona”) lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z nami, jak opisano poniżej.

Yara Poland Sp. Z o.o. obsługuje Stronę i jest administratorem przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania ze Strony.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Yara gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe podczas korzystania ze Strony i innych interakcji z nami, jak opisano poniżej. W przypadku interakcji z Tobą w sposób nieopisany poniżej, przekażemy Ci informacje dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych w związku z tą konkretną interakcją. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami pod adresem rodo@yara.com.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Yara przetwarza dane osobowe, można znaleźć w publicznej wersji Polityki prywatności danych Yara dotyczącej danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych, która stanowi część Wiążących reguł korporacyjnych Yara.

Gromadzimy informacje o Tobie, gdy korzystasz z Witryny i gdy w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję, na przykład jeśli jesteś klientem lub dostawcą Yara. Otrzymujemy Twoje dane z następujących źródeł, w zależności od sposobu, w jaki się z nami kontaktujesz:

 1. Z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych:
 • Gromadzimy dane osobowe za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, na przykład gdy subskrybujesz jedną z naszych aplikacji mobilnych, konfigurujesz profil użytkownika lub wchodzisz w interakcję z naszymi podłączonymi urządzeniami.
 • Na początek możesz korzystać ze Strony bez ujawniania swojej tożsamości. Kiedy odwiedzasz Stronę lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję online, zbieramy informacje o Twoim komputerze oraz korzystaniu z naszej witryny i aplikacji za pomocą plików cookie. Używamy tych informacji do pomiaru, na poziomie zagregowanym, korzystania ze Strony, w celu ulepszenia jej zawartości.
 • Gromadzimy również dane osobowe, gdy korzystasz z naszych aplikacji mobilnych lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, na przykład w celu obsługi klienta. Prosimy o zapoznanie się z poniższą sekcją dotyczącą plików cookie i podobnych technologii.
 1. Bezpośrednio od Ciebie:
 • Gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy wchodzisz z nami w interakcję i decydujesz się na przesłanie nam pewnych informacji, np. kiedy zapisujesz się, aby otrzymywać biuletyn, logujesz się do jednej z naszych stron internetowych lub aplikacji, wypełniasz jeden z naszych cyfrowych lub w formie fizycznej, zarejestrować się, aby wziąć udział w webinariach lub konferencjach, dokonać zakupu, złożyć zamówienie lub przesłać informacje do jednego z naszych portali.
 • Możemy również zbierać Twoje dane osobowe, gdy otrzymamy od Ciebie zapytanie (na przykład w związku z obsługą klienta), podczas realizacji Twoich zamówień oraz gdy uczestniczysz w naszych targach lub wydarzeniach. Należy pamiętać, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania niektórych informacji (np. w związku z niektórymi zakupami) i czasami musimy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli zawrzeć i wykonać umowę z Tobą.
 • Zbieramy dane osobowe również bezpośrednio od Ciebie, gdy występujesz jako dostawca, aby móc wykonać umowę z dostawcą i zarządzać relacjami z dostawcami.
 • W niektórych przypadkach przeprowadzamy ankiety online, aby lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje naszych użytkowników, gości, kontaktów, potencjalnych klientów i klientów, na przykład poprzez pomiar zadowolenia klientów i wzbogacanie danych za pomocą wyniku netto promotora. Przed przeprowadzeniem ankiety poinformujemy Cię o tym, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe. Udział w ankiecie jest dobrowolny i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 1. Z naszej grupy firm, dealerów, dostawców, partnerów biznesowych i innych stron trzecich:
 • Kiedy kupujesz lub sprzedajesz produkt lub usługę, możemy gromadzić dane osobowe związane z transakcją w celu realizacji transakcji i zarządzania relacjami biznesowymi. Na Twoją prośbę lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie segmentacji lub zarządzania relacjami z dostawcami, możemy również importować informacje od naszych dealerów, dostawców, partnerów biznesowych i innych stron trzecich.
 1. Z Twojego sprzętu:
 • Jeśli zarejestrowałeś się, aby korzystać z usług umożliwiających przesyłanie informacji z Twojego urządzenia do jednego z naszych portali lub aplikacji, zbieramy dane sprzętowe z Twojego sprzętu lub urządzeń. W niektórych przypadkach może obowiązywać Polityka prywatności Yara Digital Faming. Możemy również otrzymywać dane o lokalizacji z Twojego smartfona lub innego urządzenia rozpoznającego położenie geograficzne, pod warunkiem, że sprzęt ten jest powiązany z pobraną przez Ciebie aplikacją mobilną lub zarejestrowanym u nas profilem użytkownika.
 1. Z innych źródeł:
 • Na przykład za pośrednictwem partnerów handlowych i dystrybutorów, którzy sprzedają produkty Yara lub korzystają z aplikacji Yara, takich jak Zapytanie o ofertę lub Program lojalnościowy, gdy udostępniają nam dane osobowe, abyśmy mogli spełnić Twoje żądania lub wywiązywać się z umowy zawartej z Tobą lub pomiędzy nami a takimi partnerami, na przykład w celu dostarczania produktów sprzedawanych za pośrednictwem naszych dystrybutorów.

Kiedy korzystasz ze strony, zbieramy dane osobowe i informacje o urządzeniu w zakresie dozwolonym przez prawo. Dane osobowe to informacja lub kombinacja informacji, które mogą zostać wykorzystane do indywidualnej identyfikacji użytkownika. W zależności od usług, z których korzystasz i sposobu korzystania z Witryny, możemy gromadzić następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail, które podajesz podczas tworzenia konta użytkownika lub wypełniania jednego z naszych formularzy cyfrowych lub fizycznych. Informacje te pozwalają nam identyfikować Cię i komunikować się z Tobą;
 • dane biznesowe, które pozwalają nam pomóc Ci zoptymalizować działanie Twojej firmy, jeśli posiadasz zarejestrowane konto użytkownika. Obejmuje to między innymi dane dotyczące nazwy, lokalizacji, wielkości Twojej firmy i inne informacje związane z działalnością gospodarczą, które będą bezpośrednio powiązane z Tobą tylko wtedy, gdy masz zarejestrowane konto użytkownika;
 • Informacje o relacjach, które pomagają nam zrozumieć, kim jesteś i czego chcesz, aby móc oferować Ci produkty, technologie i usługi, które mogą Cię zainteresować, takie jak informacje o nieruchomościach, informacje biznesowe, Twoja ogólna lokalizacja i inne informacje demograficzne zgodnie z zasadą prawo. Gromadzimy te informacje, gdy wchodzisz z nami w interakcję lub masz zarejestrowane konto użytkownika;
 • Informacje rekrutacyjne, które pomagają nam określić, czy kwalifikujesz się do pracy, o którą się ubiegasz, jeśli ubiegasz się o pracę u nas, takie jak ogólne dane kontaktowe, CV, informacje o Twoim wykształceniu, kompetencjach i umiejętnościach, karierze i doświadczeniu zawodowym oraz inne informacje, takie jak jak zdjęcie, numer ubezpieczenia społecznego, świadectwa pracy, historia zatrudnienia, referencje i inne istotne informacje ogólne.
 • Informacje o transakcjach i produktach dotyczące interakcji z nami, naszymi dealerami i partnerami biznesowymi, w tym zakupy, zapytania i konta klientów, historia zakupów, produkty i ilości, zbiory i preferencje;
 • Dane identyfikacyjne dotyczące Twojej tożsamości, takie jak data urodzenia i dokument tożsamości, tylko wtedy, gdy są potrzebne do Twojej identyfikacji;
 • Informacje o koncie finansowym tylko w zakresie niezbędnym do sfinalizowania zakupu;
 • Informacje i analizy dotyczące urządzeń, takie jak informacje o komputerach, telefonach i innych urządzeniach, których używasz do odwiedzania Witryny, w zależności od przyznanych uprawnień. Możemy powiązać informacje, które zbieramy z różnych urządzeń, co pomaga nam zapewnić spójną obsługę na wszystkich Twoich urządzeniach. Mogą to być na przykład atrybuty takie jak adres IP, system operacyjny, wersja sprzętu, ustawienia urządzenia oraz typy i identyfikatory urządzeń. Możemy również zbierać informacje o połączeniu, takie jak nazwa Twojego operatora komórkowego lub dostawcy usług internetowych, identyfikator reklam mobilnych i identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język, geolokalizacja, strefa czasowa połączenia oraz data i godzina wizyty w Witrynie wraz z trendami użytkowania . Możemy również zbierać informacje o Twoim zachowaniu w Witrynie, takie jak długość pobytu oraz informacje o Twoim zachowaniu podczas przewijania i udostępniania.
 • Dane o sprzęcie generowane, gromadzone lub przechowywane w sprzęcie (oprogramowaniu lub sprzęcie) lub urządzeniu łączącym się ze sprzętem, w tym między innymi lokalizacja sprzętu.  

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Aby zapewnić funkcjonalność wybranych produktów i usług oraz obsługę klienta:
 • Zapewnienie funkcjonalności, produktów, technologii i usług, o które prosisz, oraz zapewnienie innych usług związanych z Twoim zamówieniem, takich jak dostawa produktów, rekomendacje i konserwacja.
 • Tworzenie, zarządzanie i umożliwianie dostępu do Twojego konta dla usług/produktów, w których rejestrujesz konto.
 • Wypełnij i zapisz swoje transakcje.
 • Wysyłka oraz przedmioty i sprzęt, które zamawiasz (w tym przedmioty i sprzęt, które zamawiasz za pośrednictwem naszych dystrybutorów).
 • Aktywne dostarczanie dostosowanych raportów i/lub rekomendacji/wskazówek agronomicznych opartych na danych dostarczonych firmie Yara, które są dla Ciebie szczególnie istotne w odniesieniu do Twojej działalności biznesowej w celu poprawy Twojej produktywności, jakości i rentowności.
 • Przedstawić Państwu ofertę po otrzymaniu zapytania ofertowego za pośrednictwem dystrybutora w przypadku zapytań ofertowych.
 • Zapewnia punkty na podstawie historii zakupów, które można wymienić na prezenty lub zniżki na inne produkty lub usługi Yara, gdy jesteś członkiem Programu lojalnościowego.
 • Wysyłać Ci informacje administracyjne, takie jak zmiany w naszych warunkach i zasadach.

Odpowiadaj na Twoje zapytania i prośby, na przykład gdy przesyłasz nam pytania lub sugestie.

 1. Wsparcie produktu i klienta:
 • w celu zapewnienia wsparcia, w tym dostarczania aktualizacji i komunikacji w zakresie programu ulepszeń produktów, a także diagnostyki i napraw, bezpieczeństwa produktów i wycofania produktów.
 • w celu zapewnienia innej pomocy technicznej, takiej jak instalacja, konserwacja i pomoc w razie awarii.
 1. Zarządzanie relacjami z dostawcami
 • Zarządzanie umowami, np. zarządzanie wszystkimi interakcjami i transakcjami ze stronami trzecimi, które dostarczają nam towary i/lub usługi, w celu maksymalizacji wartości takich interakcji i transakcji.
 • Zarządzanie wynikami, np. konfiguracja przeglądu wyników.
 • Zarządzanie ryzykiem, np. strategie reagowania na zakłócenia w łańcuchu dostaw.
 • Zarządzanie danymi, np. sprawdzanie żądań dostawców; I
 • Budowanie lepszych relacji i lepsza komunikacja z dostawcami i organizacjami zewnętrznymi, aby firma działała sprawnie i bardziej efektywnie kosztowo.
 1. Marketing i komunikacja oraz oferowanie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb:
 • Zapewnienie Ci komunikacji, informacji i marketingu bezpośredniego produktów, technologii i usług Yara, w tym w celu utworzenia profilu, którego używamy w celu dostarczania Ci ukierunkowanych ofert marketingowych, spersonalizowanych ofert, biuletynów, informacji o produktach, magazynów firmowych, katalogów, ogłoszeń lub zaproszenia na wydarzenia itp., które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
 • Zapewnienie dostosowanych do indywidualnych potrzeb porad i wskazówek agronomicznych.
 • W zależności od Twoich wyborów wysyłamy taki marketing za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej i/lub SMS-ów. Taki marketing może polegać na przykład na doradztwie agronomicznym i handlowym, biuletynach, ankietach, kampaniach, zaproszeniach i informacjach o różnorodnych ustaleniach, wydarzeniach na targach, spotkaniach, szkoleniach czy webinariach.
 • Czasami wykorzystujemy Twoje dane osobowe do administrowania i zarządzania ankietami, ankietami, programami lojalnościowymi i innymi wydarzeniami promocyjnymi, a także do umożliwienia naszym klientom udziału w ankietach i ankietach, abyśmy mogli ulepszyć naszą ofertę usług.
 • Przetwarzamy również dane osobowe w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnianiu naszym klientom marketingu dostosowanego do indywidualnych potrzeb, wykorzystując informacje dotyczące historii zakupów klienta, jego preferencji, zachowań i inne powiązane informacje, aby lepiej zrozumieć jego wyzwania i potrzeby.
 • Dokonujemy dalszej segmentacji i wykorzystujemy dane osobowe do celów analitycznych, aby udoskonalać i oferować odpowiednie produkty, komunikację i usługi oraz zwiększać naszą wiedzę agronomiczną. Segmentacji i profilowania używamy także po to, aby określić, czy leady są zainteresowane konkretnymi produktami lub komunikacją od nas.
 • Udostępniaj informacje innym marketerom, jeśli chcesz, aby przesyłali Ci materiały marketingowe, w zależności od Twoich wyborów.
 • Zezwolić na publikowanie komentarzy i zeznań od Ciebie na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych i aplikacjach mobilnych.
 • Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, uzyskujemy Twoją zgodę na taki marketing i ankiety, których celem jest marketing. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z marketingu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach lub kontaktując się z nami pod adresem rodo@yara.com.
 1. Zapewnianie możliwości promocyjnych i ułatwianie udostępniania w mediach społecznościowych
 • Umożliwiają udział w promocjach, nagrodach i programach lojalnościowych.
 • Ułatwiaj udostępnianie funkcji w mediach społecznościowych, jeśli tak zdecydujesz. Do takich promocji lub udostępniania społecznościowego mogą mieć zastosowanie dodatkowe zasady. Koniecznie przeczytaj te zasady.
 1. Rekrutacja:
 • w celu rekrutacji nowych pracowników Yara, jeśli złożyłeś podanie o pracę za pośrednictwem naszego portalu z ofertami pracy dostępnego na yara.com lub w inny sposób złożyłeś u nas podanie o pracę.
 • Wykorzystujemy informacje zawarte w Twoim wniosku o pracę w celu ustalenia, czy kwalifikujesz się na stanowisko, o które się ubiegasz, oceniając, czy jesteś idealnym kandydatem na dane stanowisko.
 1. Zarządzanie naszymi codziennymi potrzebami biznesowymi i prowadzenie raportowania biznesowego:
 • Analizować sposób, w jaki nasi klienci korzystają z naszych produktów i usług, w celu przygotowania zagregowanych raportów o trendach.
 • Zarządzanie naszymi stronami internetowymi i usługami, zarządzanie umowami, analityka i zapobieganie oszustwom.
 • Analiza biznesowa, np. gromadzenie ogólnych spostrzeżeń rynkowych.
 • Udoskonalanie produktów, opracowywanie nowych produktów lub ulepszanie naszych obecnych produktów.
 • Zarządzanie i audyt, na przykład poprzez wdrażanie audytów wewnętrznych, analiz biznesowych, kontroli i raportowania (na przykład procedur sygnalizowania nieprawidłowości).
 • Transakcje biznesowe, w tym reorganizacja, fuzja, sprzedaż, wspólne przedsięwzięcie, cesja, przeniesienie lub inne zbycie. Na przykład w przypadku fuzji lub przejęcia przez inną firmę możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych tej firmie.
 • Chroń zasoby Yara, na przykład ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy lub zarządzaj prawami dostępu i bezpieczeństwem (w celu zapobiegania oszustwom, cyberatakom i kradzieży tożsamości).
 • Wypełniać obowiązki prawne, np. musimy przechowywać faktury do celów księgowych lub ujawniać pewne dane, aby spełnić żądania władz publicznych.
 1. Umowa
 • W przypadkach, gdy zawieramy z Tobą umowę dotyczącą sprzedaży, zakupu lub dostawy produktów lub usług, naszą podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wykonania umowy z Tobą lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed podpisać kontrakt.
 • Niniejsza podstawa prawna ma zastosowanie do wszelkiego przetwarzania niezbędnego do administrowania i wykonywania takiej umowy, a także do wszelkiego przetwarzania niezbędnego do zawarcia takiej umowy. Może to na przykład obejmować obsługę klienta (np. w formie programu lojalnościowego), zarządzanie relacjami z klientami i cele rozliczeniowe oraz inne przetwarzanie niezbędne do zapewnienia żądanej funkcjonalności, produktów i usług.
 • Jeżeli potrzebujemy danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub umownych, podanie takich danych jest obowiązkowe: w przypadku niepodania tych danych nie będziemy mogli zarządzać naszym stosunkiem umownym ani wywiązywać się z nałożonych na nas obowiązków. We wszystkich pozostałych przypadkach podanie żądanych danych osobowych jest opcjonalne.
 1. Obowiązek prawny
 • W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa (np. w celu wywiązania się z obowiązków rachunkowych i księgowych).
 1. Prawnie uzasadnione interesy
 • Przetwarzamy Twoje dane również wtedy, gdy leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie i gdy interesy te nie są nadrzędne w stosunku do Twoich praw do ochrony danych. Takie zainteresowania mają zazwyczaj na celu udoskonalanie naszych produktów, technologii i usług w celu zwiększenia zadowolenia klientów oraz dostosowania naszych usług do Twoich konkretnych preferencji i potrzeb.
 • Przetwarzamy Twoje dane również na podstawie naszych uzasadnionych interesów polegających na przetwarzaniu Twojej prośby podczas wypełniania jednego z naszych formularzy cyfrowych lub fizycznych oraz umożliwieniu naszym klientom składania wniosków zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi. Przetwarzamy dalej dane osobowe naszych klientów, jeśli jest to konieczne do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na realizacji naszej umowy z naszymi dystrybutorami poprzez dostarczanie produktów i usług żądanych przez klienta.
 • Czasami (np. gdy dokonujemy profilowania) podstawą prawną przetwarzania jest to, że jest to niezbędne do celów związanych z naszym prawnie uzasadnionym interesem marketingowym i tworzeniem profilu naszych klientów w celu dostosowania naszych ofert i usług do ich potrzeb, o ile gdyż interes ten nie jest nadrzędny w stosunku do praw Klienta wymagających ochrony danych osobowych.
 • Kiedy mamy już relację z klientem, czasami wysyłamy marketing cyfrowy dotyczący produktów i/lub usług odpowiadających tym, na których opiera się istniejąca relacja z klientem, i opieramy się w tym na naszym uzasadnionym interesie. Zanim to zrobisz, zapewniamy Ci możliwość rezygnacji z takiego marketingu cyfrowego.
 • W przypadku segmentacji i analiz opieramy się na naszym uzasadnionym interesie w ulepszaniu naszych produktów i usług oraz oferowaniu odpowiednich produktów, komunikacji i usług naszym klientom/potencjalnym klientom oraz na zwiększaniu naszej wiedzy agronomicznej, jako podstawę prawną.
 • W przypadku, gdy otrzymujemy dane osobowe od naszych partnerów handlowych lub dystrybutorów, np. poprzez Zapytanie ofertowe lub Program lojalnościowy, naszą podstawą prawną przetwarzania takich danych jest konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie spełnienia Twojego żądania lub wykonania zawartej umowy z Tobą lub pomiędzy nami a takimi partnerami.
 • Przy realizacji niektórych celów biznesowych, takich jak analiza biznesowa, doskonalenie produktów, zarządzanie i audyty, transakcje biznesowe i ochrona aktywów Yara, opieramy się również na uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej.
 • Pamiętaj, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, które opiera się na uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej, a także przetwarzaniu, którego celem jest marketing bezpośredni, jak wyjaśniono szczegółowo w sekcji 8 poniżej.
 1. Zgoda
 • W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane za Twoją zgodą (na przykład, gdy chcesz otrzymywać od nas biuletyny lub inne materiały marketingowe). W takich przypadkach możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w otrzymanej wiadomości marketingowej.
 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych firmom marketingowym poza firmą Yara. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie w następujący sposób:

 1. Spółki należące do grupy Yara International ASA, w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności
 • Optymalizacja naszych wspólnych procesów. W grupie firm czasami konieczne jest efektywne wykorzystanie zasobów. W tym kontekście wspieramy się nawzajem w ramach naszej grupy w optymalizacji naszych wspólnych procesów.
 • Nasze inicjatywy obejmujące wiele podmiotów stowarzyszonych, takie jak badania i rozwój, administracja systemem, statystyki, analizy, marketing i znajdowanie nowych perspektyw oraz inne cele określone w Polityce prywatności danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych.
 • Może to na przykład obejmować udostępnianie, jeśli jest to konieczne, aby spełnić Twoją prośbę, ocenić Twoje podanie o pracę do celów rekrutacji lub zawarcia z Tobą umowy o pracę lub w innych okolicznościach, gdy udostępnianie jest konieczne, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub do celów analitycznych i badań w zakresie, w jakim takie ujawnienie jest niezbędne do osiągnięcia naszego uzasadnionego interesu polegającego na ulepszaniu naszych produktów, technologii i usług.
 1. Usługodawcy w celu ułatwienia świadczenia nam usług
 • Do celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności oraz w odpowiedniej umowie o przetwarzaniu danych.
 • Usługi te obejmują na przykład hosting danych, przetwarzanie płatności, dostarczanie przesyłek, dostarczanie wiadomości e-mail, dystrybucję, obsługę klienta i pomoc techniczną, analitykę internetową, monitorowanie wydajności IT, zarządzanie relacjami z klientami, ocenę, prowadzenie optymalizacji doświadczenia użytkownika lub naszych kampanii rozwojowych, ankiety i ankiet, zgodność z prawem, a także w celu zabezpieczenia naszych operacji biznesowych, takich jak identyfikacja i usuwanie usterek.
 1. Władze publiczne lub rządy, w przypadku których ujawnienie jest właściwe
 • Aby rozwiązać spór ze stroną trzecią.
 • Gdy odpowiadamy na wykonalne żądania i nakazy organów ścigania lub organów rządowych.
 • Gdy jest to wymagane przez prawo, regulacje lub proces prawny.
 • Przekazywanie informacji, które naszym zdaniem są ważne.
 1. Partnerzy i relacje handlowe w celu realizacji z nimi naszych interesów
 • W związku z inicjatywami współpracy i umowami zawartymi z takimi stronami, na przykład w ramach procesu sprzedaży i dystrybucji.
 • W związku ze sprzedażą lub transakcją biznesową z potencjalnymi kupującymi lub sprzedającymi. Mamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu naszych danych osobowych stronie trzeciej w przypadku transakcji biznesowej.
 • Aby umożliwić im wysyłanie Ci komunikatów marketingowych, jeśli chcesz, aby przesyłali Ci materiały marketingowe, zgodnie z Twoimi wyborami.
 1. Podmioty trzecie, którym udostępniasz dane osobowe za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych
 • Niektóre z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych pozwalają na udostępnienie lub udostępnienie Twoich danych osobowych innym osobom lub organizacjom w związku ze stronami internetowymi lub aplikacjami mobilnymi, na przykład doradcom pomagającym w podejmowaniu decyzji, konsultantom, dystrybutorom, maszynom producentów i mediów społecznościowych.
 • Jeśli połączysz swoją aplikację mobilną ze swoim kontem w mediach społecznościowych lub udostępnisz treści z jednej z naszych stron internetowych na swoim koncie w mediach społecznościowych, będziesz udostępniać informacje swoim znajomym powiązanym z Twoim kontem w mediach społecznościowych, innym użytkownikom oraz z Twoim kontem w mediach społecznościowych dostawca. Robiąc to, upoważniasz nas do ułatwienia udostępniania informacji i rozumiesz, że wykorzystanie udostępnionych informacji będzie regulowane polityką prywatności dostawcy mediów społecznościowych.

Udostępniamy również Twoje dane osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem i regulacjami, aby egzekwować nasze (oraz naszych przedstawicieli i grupę) prawa, warunki, prywatność, bezpieczeństwo i własność.

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookies. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Pliki cookie pomagają nam zidentyfikować Twój komputer, dzięki czemu możemy dostosować Twoje doświadczenie użytkownika.

Pomagają nam również obserwować, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszych stron internetowych, a także umożliwiają nam projektowanie bardziej użytecznych stron i przydatnych treści.

Używamy plików cookie strony trzeciej, plików cookie stron trzecich i żądań stron trzecich. Własne pliki cookie to pliki cookie ustawiane przez nas i mogą być odczytywane wyłącznie przez naszą witrynę. Domyślnie w każdej przeglądarce internetowej dozwolone są pliki cookies pierwszej kategorii. Jeśli wyłączysz własne pliki cookie, witryna internetowa nie będzie mogła śledzić Twojej aktywności podczas przechodzenia ze strony na stronę. Używamy następujących typów plików cookie pierwszej strony: sesyjne, tylko http, bezpieczne i trwałe.

Pliki cookies stron trzecich są ustawiane przez strony trzecie, głównie sieci reklamowe. Te pliki cookie są ponownie odczytywane podczas wizyt na innych stronach, jeśli współpracują one również z tymi firmami. Na przykład możemy używać plików cookie do celów reklamowych Facebooka.

Żądania stron trzecich są wysyłane przez użytkownika do usługi zewnętrznej. Pomimo tego, że te żądania nie ustawiają żadnych plików cookie, nadal mogą przekazywać informacje stronom trzecim. Na przykład Google Analytics – popularne narzędzie do analizy witryn internetowych – które działa na podstawie żądań stron trzecich.

Możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie w ustawieniach, dokonując wyboru na banerze dotyczącym plików cookie lub później za pomocą ikony plików cookie na stronach internetowych lub dokonując zmian w przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że zablokowanie plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny internetowej.

Należy pamiętać, że w przypadku Programu lojalnościowego obowiązuje odrębna Polityka dotycząca plików cookie, patrz tutaj.

Pliki cookie w naszych witrynach są wymienione tutaj oraz poprzez ikonę plików cookie na naszych stronach internetowych.

Dajemy Ci możliwość wyboru sposobu, w jaki się z Tobą komunikujemy.

 • Komunikacja e-mailowa: możesz zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail od firmy Yara, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w takich wiadomościach.
 • Należy pamiętać, że spełnimy Twoją prośbę o zaprzestanie otrzymywania promocyjnych wiadomości elektronicznych od firmy Yara. Możemy jednak nadal wysyłać Ci komunikaty związane z usługami, takie jak e-maile potwierdzające zakupy za pośrednictwem naszych stron internetowych. Możemy przechowywać informacje w celu prowadzenia dokumentacji, na przykład w celu zapewnienia spełnienia żądań konsumentów i wysyłania określonych rodzajów wiadomości.
 • Pamiętaj, że możesz zarządzać sposobem, w jaki Twoje urządzenie mobilne może udostępniać Yara informacje o lokalizacji, a także sposobem, w jaki Twoja przeglądarka mobilna obsługuje pliki cookie i powiązane technologie, dostosowując ustawienia prywatności i bezpieczeństwa urządzenia mobilnego. Aby dowiedzieć się, jak dostosować ustawienia, zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez dostawcę usług komórkowych lub producenta urządzenia.

W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo możesz być uprawniony do żądania:

(a) Prawo dostępu

 • Aby uzyskać od nas potwierdzenie, czy przechowujemy Twoje dane osobowe, uzyskaj dostęp do tych danych i innych informacji na ich temat.
 • Aby uzyskać kopię swoich danych osobowych.

(b) Prawo do sprostowania

 • Modyfikacji danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

(c) Prawo do usunięcia

 • Usunięcie danych osobowych w niektórych przypadkach, na przykład gdy wyraziłeś zgodę na ich wykorzystanie i następnie wycofałeś swoją zgodę lub gdy są one wykorzystywane nielegalnie.

(d) Prawo do ograniczenia

 • Ograniczenie wykorzystania danych osobowych w pewnych okolicznościach.

(e) Prawo do przenoszenia

 • Otrzymanie danych osobowych, które przekazałeś firmie Yara, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Przekazywanie takich danych osobowych lub zlecanie ich przekazania, jeśli jest to technicznie wykonalne, innej firmie odpowiedzialnej za ich wykorzystanie, w pewnych okolicznościach.

(f) Prawo do sprzeciwu lub rezygnacji

 • Sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, w tym w związku z marketingiem bezpośrednim oraz gdy Twoje dane osobowe są wykorzystywane w oparciu o uzasadniony interes Yara.
 • Masz również prawo zrezygnować z marketingu bezpośredniego, klikając przycisk „anuluj subskrypcję” w otrzymywanych wiadomościach.

(g) Prawo do wycofania zgody

 • Do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że wykorzystanie Twoich danych przed jej wycofaniem będzie niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, nie wahaj się z nami skontaktować pod adresem rodo@yara.com. Pamiętaj, że powyższe prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z obowiązującym prawem.

Możesz także złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub w przypadku domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych. Lista organów ochrony danych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za Yara Poland Sp. Z o.o. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone w świetle celu(ów), dla którego zostały uzyskane i zgodnie z obowiązującym prawem. Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują:

(a) Czas, przez jaki utrzymujemy z Tobą stałą relację i dostarczamy Ci żądane produkty/usługi (na przykład tak długo, jak długo masz u nas konto lub korzystasz z usług/aplikacji mobilnych), lub aby umożliwić Ci prowadzenie działalności i spełnienie Twoich wymagań w zakresie przechowywania. Na przykład, co do zasady w odniesieniu do danych osobowych klientów, staramy się ponownie ocenić potrzebę przechowywania Twoich danych kilka lat po tym, jak przestaniesz być zarejestrowanym klientem (na przykład, aby umożliwić nam udzielenie odpowiedzi na skargi lub zapytania, które mogą nadal powstać). Istnieją jednak również inne czynniki, które mogą mieć wpływ na ten okres, jak opisano poniżej.

(b) Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas przechowywania rejestrów transakcji przez pewien okres, zanim będziemy mogli je usunąć).

(c) Czy przechowywanie danych jest wskazane, biorąc pod uwagę naszą sytuację prawną (np. w związku z obowiązującymi przepisami o przedawnieniu, sporami sądowymi lub dochodzeniami regulacyjnymi).  

Yara dba o Twoją prywatność i dba o bezpieczeństwo danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Ograniczamy dostęp do danych osobowych do osób, które mają potrzebę biznesową.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego spoza EOG, które nie zapewnia odpowiedniej ochrony, nastąpi wyłącznie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, np. w postaci Wiążących Reguł Korporacyjnych Yara, zawarcia standardowych klauzul umownych UE lub jeżeli strona otrzymująca posiada certyfikat zgodnie z ważny mechanizm transferu międzynarodowego.

Ujawniając informacje innym stronom zgodnie z sekcją 5, czasami musimy przekazać dane osobowe do kraju spoza EOG, aby móc spełnić jeden z celów określonych w sekcji 5. Jako przykład możemy użyć podwykonawca przetwarzania mający siedzibę w USA, gdy wypełniasz formularz online, w celu spełnienia Twojej prośby. Takie przeniesienie nastąpi wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, jak opisano powyżej.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z tym związane lub chcą otrzymać kopię zabezpieczeń, które wprowadzamy w przypadku przelewów, prosimy o kontakt pod wskazanym poniżej punktem kontaktowym.

Yara może przekazywać zagregowane dane stronom trzecim (krajowym i/lub zagranicznym) w celach i) ulepszania lub rozwijania Strony lub jakiegokolwiek sprzętu związanego z określonymi usługami oraz ii) prawidłowego funkcjonowania Strony i sprzętu.

Powiadomimy Cię e-mailem lub w inny wyraźny sposób, jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub zmiany, które mogą być istotne i mieć wpływ na Twoje prawa, przed wprowadzeniem takich zmian. Wszelkie takie zmiany zostaną opublikowane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Jeśli nie chcesz kontynuować korzystania z Witryny po wspomnianych zmianach, musisz zaprzestać korzystania z Witryny i poprosić firmę Yara o zamknięcie Twojego konta, kontaktując się z nami pod adresem rodo@yara.com. lub za pośrednictwem odpowiedniego portalu, jeśli ma to zastosowanie.

Niniejsza Polityka Prywatności, z wyjątkiem gdy prawo lokalne stanowi inaczej, podlega przepisom prawa obowiązującego w Norwegii i jest interpretowana zgodnie z nim oraz podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów Norwegii.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności, z wyjątkiem obowiązkowych przepisów prawa lokalnego, podlega prawu norweskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana oraz podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów norweskich.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami online pod adresem (wstaw dane kontaktowe, lokalny kontakt). Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty skierowanej do lokalnego biura Yara:[rodo@yara.com Yara Poland Sp. Z o.o. ul. Malczewskiego 26 71-612 Szczecin]

Jeśli masz nierozwiązane wątpliwości, masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego do rozstrzygania takich wątpliwości zgodnie z obowiązującym prawem lub publiczną wersją Dyrektywy o ochronie danych firmy Yara w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych.

Data wejścia w życie: 15.12.2023