9 sty

Konferencja fertygacyjna - praktyczne aspekty fertygacji w polu i pod osłonami

YaraTeraTM - praktyczne aspekty fertygacji w polu i pod osłonami

Fertygacja to technika nawożenia umożliwiająca jednoczesne wprowadzenie wody i składników pokarmowych za pomocą taśm, linii kroplujących czy innych systemów nawodnieniowych, spotykanych w uprawie. Z pozoru łatwa do wykonania, dostarcza jednak wielu problemów i pytań. Wychodząc naprzeciwko zapotrzebowaniu, Yara Poland organizuje konferencję, na której podzieli się własnymi praktycznymi spostrzeżeniami zebranymi podczas długoletniej pracy doradczej z producentami warzyw i owoców.

 

Zapraszamy Państwa na to wydarzenie, które odbędzie się podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW) w Nadarzynie w sali wykładowej B  (od głownego wejścia korytarzem w prawo do końca)

Termin: 9 stycznia 2019r. Rozpoczęcie godzina 12:30.

Zachęcamy także przez cały okres targów do odwiedzenia naszego stoiska C52 , które znajduje się w sektorze C (obok Sali wykładowej nr 1).

 

Zagadnienia, które zostaną  zaprezentowane podczas konferencji:

 

1.      YaraTeraTM – precyzyjna fertygacja - Wojciech Wojcieszek, Yara Poland

Zespół Yara Poland od 25 lat oferuje polskim ogrodnikom nie tylko nawozy ale również profesjonalne wsparcie w zakresie technologii ich stosowania w żywieniu roślin, w tym najefektywniejszej z nich – fertygacji. Pakiet działań, usług i produktów firmy związanych z tą technologią, zebrany aktualnie pod wspólną nazwą YaraTeraTM, zostanie przedstawiony podczas wykładu wprowadzającego do konferencji.

 

2.      Fertygacja  - dobrze, ale w jakim celu?  - Wojciech Kopeć, Yara Poland

Czy fertygacja będzie dominującą techniką we wprowadzaniu składników pokarmowych? Jakie cele ekonomiczne, ilościowe i wielkościowe możemy uzyskać poprzez konsekwentne wprowadzanie nawozów razem z wodą? Czy ta technika ma znaczący wpływ na środowisko? Jak wyglądają przepisy prawa związanego z wykorzystywaniem wody do celów rolniczych? Wszystkie te zagadnienia zostaną przedstawione na kolejnej prelekcji;

 

3.      Wyzwania i problemy, które możemy napotkać podczas prowadzenia fertygacji  - Sebastian Przedzienkowski, Yara Poland

O wielu praktycznych problemach które mogą spotkać nas podczas regularnego wprowadzania wody i składników pokarmowych, takich jak: zasolenie, zalanie, brak kontroli nad pH i wielu innych niuansach zostaną przedstawione przez prelegenta.

 

4.      Polifosforany w uprawach inertnych i w gruncie - Henryk Wilczyński, Yara Poland

O niestandardowej formie fosforu wprowadzonej do produktu Super FK 30 (Antiblock Mineral), przeznaczonego do fertygacji, praktycznych doświadczeniach z produktem, dotyczących głównie poprawy wielkości i masy systemu korzeniowego, wpływie na czystość linii kroplujących, jak i zmniejszeniu występowania chorób fizjologicznych związanych z niedoborami wapnia wprowadzi nas kolejna prezentacja.

 

5.      Wykorzystanie fertygacji do upraw w gruncie -  dr inż Andrzej Grenda, Yara Poland

O prawidłowym podejściu do fertygacji w gruncie, odpowiednim doborze nawozów, optymalnym sporządzeniu pożywek oraz uzyskaniu odpowiedniego stężenia na emiterach opowie nam kolejny wykład.

 

6.      Uprawa w podłożach o małej objętości - Jarosław Barszczewski, Yara Poland

Czemu używamy podłoży o malej objętości  (ULV) ? Jakie są podłoża o małej objętości ? Co w nich można uprawiać? Rodzaje upraw w podłożach ULV. Przewagi i słabości technik uprawy w ULV ? Czy zatem warto uprawiać  w podłożach ULV? Odpowiedzi na tak postawione pytania zostaną podane w bardzo praktyczny sposób podczas prelekcji.

 

7.      Podsumowanie konferencji - Wojciech Wojcieszek: Yara Poland

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW), sala wykładowa B
Adres:

PTAK WARSAW EXPO, hala F
al. Katowicka 62
05-830 Nadarzyn

Data: środa, 9 stycznia 2019
Godzina: 12:30 - 15:00
(UTC +01)