marca 23, 2023

YaraVita Frutrel – jeden raz w sezonie dla lepszego smaku, barwy i jędrności owoców truskawek.

Według: dr Andrzej Grenda Yara Poland

Nawozy dolistne to produkty kojarzone z poprawą jakości owoców, będące uzupełnieniem nawożenia doglebowego, zazwyczaj kojarzone z bardzo szybkim działaniem.

Od kilku sezonów w portfolio Yara Poland dostępny jest nawóz dolistny, który charakteryzuje się długim, kontrolowanym działaniem oraz odpowiednim doborem składników pokarmowych wpływających na smak, barwę i jędrność owoców. Jest nim YaraVita Frutrel, produkowany w Wielkiej Brytanii.    

Jednokrotna aplikacja nawozu w formie oprysku w dawce 3 l/ha jest zalecana na początku kwitnienia. Dzięki odpowiednio dobranej formulacji, składniki pokarmowe takie jak: wapń, fosfor, azot, magnez, bor i cynk pozostają na powierzchni organów oraz są równomiernie i długotrwale oddawane, nawet przez kilkanaście dni po oprysku (wykres). Właśnie ta cecha YaraVita Frutrel jest bardzo często podkreślana przez producentów owoców miękkich w innych krajach Europy ze względu na wygodę (jednokrotny oprysk) oraz brak potrzeby wykonywania zabiegów dokarmiania dolistnego w czasie kwitnienia (bezpieczeństwo).

imagespnpm.png

YaraVita FRUTREL to nawóz po wieloma względami wyjątkowy, w którym: 

-  skumulowano dużą ilość składników pokarmowych, 
- dobrano ich odpowiednie proporcje, 
- uzyskano to co jest w praktyce niemożliwe, czyli połączenie fosforu i wapnia, 
- wprowadzono skoncentrowany roztwór, najczystszych, wyselekcjonowanych alg morskich oraz wydłużono okres działania składników pokarmowych. 

 

Ostatnie sezony były dla producentów truskawek bardzo trudne. Obfite opady lub bardzo wysokie temperatury, które wystąpiły podczas zbiorów wpłynęły na znaczne pogorszenie jakości owoców. W wielu przypadkach producenci rezygnowali ze zbiorów ze względu na bardzo intensywne porażenie owoców chorobami grzybowymi. W takich warunkach (opady podczas zbiorów) był też testowany YaraVita Frutrel na odmianie Sonsation. Ocena działania preparatu była porównywana do powierzchni kontrolnej, opryskiwanej wodą. Wszystkie pozostałe zabiegi agrotechniczne, takie jak: nawożenie podstawowe, program chemicznej ochrony roślin był jednakowy dla powierzchni kontrolnej i powierzchni, gdzie był stosowany Frutrel. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że oprysk YaraVita Frutrel w tak trudnym roku wpłynął na zmniejszenie porażenia owoców szarą pleśnią oraz zwiększył plon handlowy (wykresy). 

Wpływ stosowania nawozu dolistnego YaraVita Frutrel na plon handlowy truskawek, odmiany Sonsation 

imageinwe8.png

Procentowy udział owoców porażonych szarą pleśnią w plonie ogólnym po zastosowaniu nawozu YaraVita Frutrel na odmianie Sonsation 

image29ut.png

Nawożenie roślin jagodowych

Magazyn brokułowy

Wszystkie programy nawożenia roślin jagodowych

Rośliny jagodowe

Nasz profil na Facebooku

Magazyn brokułowy

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, gdzie regularnie zapowiadamy najnowsze wydarzenia, webinary i ciekawe artykuły.

Facebook Yara Poland