kwietnia 04, 2024

YaraVita FRUTREL– raz a dobrze

Według: Magdalena Cieślak-Włodarczyk

 

W Polsce z roku na rok zmienia się powierzchnia upraw truskawek, ale pomino zmniejszająccego się areału stosowane są nowocześniejsze technologie uprawy m.in. na podwyższonych zagonach okrywanych agrowłókniną lub czarna folią. Rozwiązania takie niosą za sobą również stosowanie zróżnicowanych metod nawożenia i pielęgnacji plantacji. Pogoda w sezonie, a zwłaszcza w okresie okołokwitnieniowym bywa kapryśna i często uniemożliwia nam wykonanie zabiegów czy to ochroniarskich jak i nawożeniowych. Jednym z nowatorskich rozwiązań jest już znany na rynku nawóz dolistny z serii YaraVita FRUTREL, który zawiera w swoim składzie P2O5 -240 g/l, CaO 280 g/l, MgO 98 g/l, B 20 g/l, N 69 g/l, Zn 40 g/l. BroszuraPobierz ulotkę

Połączenie dwóch składników: fosforu i wapnia w jednym produkcie, pozwala nam zbudować plon wysokiej jakości od początku wegetacji. Frutrel to zawiesina, która w swoim składzie ma aż 6 składników, które udało się połączyć w jednym produkcie i pełnią one istotne funkcje w roślinie.

Wapń (Ca) wpływa na:

 • jędrność truskawek, 
 • wybarwienie i równomierne dojrzewanie, 
 • odporność na uszkodzenia mechaniczne, czym zwiększa możliwość dłuższego transportu owoców oraz czas w obrocie handlowym. 
 • Zwiększenie odporności na choroby grzybowe 

Fosfor (P) odpowiada za:

 • prawidłowy rozwój i regenerację systemu korzeniowego 
 • Niezbędny składnik do prawidłowego procesu fotosyntezy 
 • Stymulację i wzmocnienie podziałów komórkowych oraz procesy metaboliczne i energetyczne w roślinie 
 • Zwiększenie tolerancji rośliny na niską temperaturę 
 • Syntezę wielu związków organicznych 
 • Przyspieszenie i wyrównanie dojrzewania owoców 
 • Poprawę jędrności, wielkości i wybarwienia owoców.

Bor (B)

 • Wpływa na prawidłowy rozwój korzeni i liści
 • Odpowiada za kształt, wybarwienie i dobrą jakość owoców
 • Korzystny wpływ ma na zawartość cukrów i witaminy C w owocach

Magnez (Mg)

 • Bierze udział w prawidłowym przebiegu fotosyntezy
 • Zwiększa odporność na niskie temperatury
 • Odpowiada za prawidłową budowę chlorofilu oraz uczestniczy w transporcie asymilatów i regulowaniu gospodarski wodnej 

Azot (N)

 • Składnik niezbędny do życia 
 • Pobudza rozwój wegetatywny liści, nadaje intensywny zielony kolor 
 • Wpływa na wielkość plonu 

Cynk (ZN) 

 • W roślinie bierze udział w przemianie związków azotu i fosforu
 • Odpowiada za syntezę hormonów wzrostu (auksyn). 

Termin zastosowania produktu rekomendowany jest w uprawie truskawek w postaci jednokrotnego oprysku przed kwitnieniem w dawce 3l/ha, ze względu na wolne i równomierne uwalnianie składników pokarmowych po naniesieniu na roślinę co przedstawiona na Wyk.1. Rośliny korzystają z zasobów do około 5 tygodni po oprysku co znosi konieczności wykonywania zabiegów dolistnych w czasie kwitnienia. Rozwiązanie jest to bezpieczne, ponieważ w czasie kwitnienia nie wykonujemy oprysków z uwagi na owady zapylające.

Wykres.1. Dynamika uwalniania składników w dniach po aplikacji

Dobre odżywienie roślin w momencie kwitnienia i zawiązywania owoców pozwala na uzyskanie wyższych plonów i lepszej jakości. Dzięki dodatkowi alg morskich Ascophyllum rodosum rośliny lepiej znoszą warunki stresowe, a specjalne dodatki w formulacji pozwalają dobrze pokrywać rośliny, a dodatkowy efekt to utrzymywanie się na liściach i nie spłukiwanie przez niewielkie opady deszczu.

W sezonie 2023 w Karczmiskach dr Paweł Krawiec poddał ocenie skuteczność produktu Frutrel w uprawie truskawek na odmianie ,,Allegro”. Ocenie poddano zarówno wysokość plonu jak i jego jakość. Zabieg został wykonany 5 maja 2023 kombinacje doświadczenia stanowiły kontrola, FRUTREL 3 l/ha i FRUTREL 5 l/ha.

Warunki atmosferyczne w sezonie 2023 w czasie kwitnienia i dojrzewania były sprzyjające z powodu niewielkich opadów deszczu (suma opadów w czerwcu 35,6 mm) i sprzyjające temperaturze powietrza do wzrostu i dojrzewania owoców (średnia temp 17- 19,3°C).

Przedstawiono w Tabeli 1 wpływ oprysku produktem YaraVita FRUTREL na wielkość plonu w porównaniu do poletek kontrolnych, gdzie nie został zastosowany zabieg dolistny.

Tab.1. Wpływ stosowania YaraVita FRUTREL na plon odm. „Allegro” w 2023 r.

Kombinacja

5-06

9-06

12-06

16-06

20-06

26-06

suma

Plon z rośliny (g)

kontrola

28

71

70

56

66

30

320

Frutrel 3L

31

81

71

85

70

39

377 (+17,8%)

Frutrel 5L

43

88

78

70

82

43

403 (+25,9%)

Plon z ha (t)

kontrola

1,07

2,76

2,72

2,17

2,55

1,16

12,43

Frutrel 3L

1,19

3,13

2,75

3,31

2,73

1,52

14,63 (+17,8%)

Frutrel 5L

1,66

3,42

3,03

2,72

3,18

1,65

15,66 (+25,9%)

Plon handlowy z ha (t)

kontrola

1,07

2,75

2,72

2,17

2,50

1,06

12,27

Frutrel 3L

1,19

3,13

2,75

3,30

2,50

1,22

14,09 (+14,8%)

Frutrel 5L

1,65

3,40

3,03

2,70

2,95

1,31

15,04 (+22,6%)

Plon na poletkach opryskanych w dawce 3l/ha wynosił 17,8% więcej niż na kontroli, a w dawce 5l/ha 25,9%. Stwierdzono również różnice w plonie handlowym w przypadku dawki 3l/ha wynosił 14,8%, a na poletkach dawce 5l/ha wynosił 22,6 % w porównaniu do poletek kontrolnych. Różnice wynikały ze zwiększonej ilości owoców na krzakach i ich masy.

Ocenie poddano również jakość między innymi wielkość (g), ilość (szt.), siłę potrzebną do przebicia skórki (N), Brix (%).

Kombinacja

Średnia masa

pojedynczego owocu (g)

Liczba owoców na roślinie (szt.)

Średnia siła potrzebna do przebicia skórki (N)

 

Średni

Brix (%)

kontrola

9,8

656

0,99

8,5

Frutrel 3L

10,7 (+9,2%)

719 (+9,6%)

1,01

8,6

Frutrel 5L

11,2 (+14,3%)

727 (+10,8%)

1,02

8,5

Stwierdzono wpływ na jakość wszystkich parametrów owoców pomiędzy poletkami opryskiwanymi FRUTREL, a poletkami kontrolnymi. Średnia masa owoców wynosiła ok. 10,5 g, gdzie na kontroli było to 9,8g. Istotnie większa była liczba owoców, gdzie na kontroli wynosiła 656 szt., a na poletkach traktowanych ok. 720 szt. Ze względu na cechy odmianowe nie stwierdzono istotnego wpływu na siłę potrzebna do przebicia skórki, jak i na zawartość Brix pomiędzy kombinacjami. Odmiana „Allegro” jest drobnoowocowa co mogło mieć wpływ na brak różnic pomiędzy poletkami kontrolnymi, a taktowanymi produktem. Jednak w czasie zbioru zaobserwowano mniejszą podatność owoców traktowanych na uszkodzenia mechaniczne, otarcia przy zrywaniu, obicia.