stycznia 21, 2022

Yara i Lantmännen podpisują pierwszą umowę handlową dotyczącą nawozów niezawierających paliw kopalnianych

Według: Yara Poland

Oslo i Sztokholm, 13 stycznia 2022 r.: Yara i Lantmännen - pierwsze firmy, które podpisały umowę handlową na wprowadzenie na rynek nawozów wolnych od paliw kopalnianych. Te zielone nawozy, produkowane z wykorzystaniem energii odnawialnej, mają kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji łańcucha żywnościowego i oferowania konsumentom bardziej zrównoważonych wyborów żywieniowych.

Yara, wiodący światowy producent nawozów, oraz Lantmännen, wiodąca spółdzielnia rolnicza w północnej Europie, prowadząca działalność „od pola do stołu”, rozpoczęły testowanie komercyjnej opłacalności zielonych nawozów w 2019 r., mając wspólny cel, jakim jest urzeczywistnienie pierwszego na świecie łańcucha żywnościowego, wolnego od paliw kopalnianych. Współpraca zaowocowała kontraktem handlowym na zielone nawozy, które od 2023 roku będą produkowane przez Yara i sprzedawane przez Lantmännen w Szwecji.

 

Zamiast wykorzystywania paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny, do produkcji amoniaku – elementu budulcowego nawozów mineralnych – zielone nawozy będą produkowane z amoniaku w oparciu o energię odnawialną produkowaną w Europie, taką jak norweska energia wodna. Rezultatem będą nawozy o 80 do 90 % niższym śladzie węglowym. Yara posiada szereg projektów dotyczących zielonego amoniaku, które będą kluczowe dla produkcji zielonych nawozów, w Norwegii, Holandii i Australii, i aktywnie pracuje nad rozszerzeniem działalności związanej z czystym amoniakiem.

Współpraca jest kluczowa

„Nasze partnerstwo z Lantmännen w celu wprowadzenia na rynek zielonych nawozów ma kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji łańcucha żywności. Aby zrealizować Porozumienie Paryskie, musimy zmienić system żywnościowy, a to będzie wymagało współpracy w całym łańcuchu żywnościowym zamiast pracy w pojedynkę. Partnerstwo Yara-Lantmännen jest konkretnym przykładem tego, jak można to zrobić” – mówi Svein Tore Holsether, prezes i dyrektor generalny Yara.

 

Lantmannen 2 svein.png

 

Dla Lantmännen stosowanie zielonych nawozów będzie ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia rolnictwa neutralnego dla klimatu.

„Lantmännen kieruje rozwojem w kierunku rolnictwa przyszłości. Dzięki zielonym nawozom Yara umożliwiamy szwedzkim rolnikom pozostanie w czołówce, oferując naszym klientom zrównoważony rozwój zgodnie z globalnymi celami klimatycznymi, a także dostarczając zrównoważoną żywność konsumentom. Dzięki temu partnerstwu możemy nadal zaspokajać rosnące zapotrzebowanie rynku na zrównoważone produkty” – mówi Per Olof Nyman, prezes i dyrektor generalny grupy Lantmännen.

 

lantmannen 3 per.png

 

Nawozy zostaną włączone do programu uprawy firmy Lantmännen pod nazwą „Klimat & Natura”. Program sprawia, że ​​rolnikom opłaca się stosować bardziej zrównoważone praktyki rolnicze. Nawozy zielone firmy Yara są ważnym dodatkowym elementem w dalszym rozwoju programu. Łącząc nawozy z paliwami niezawierającymi paliw kopalnych, transportem i rolnictwem precyzyjnym, Lantmännen będzie w stanie ustanowić łańcuch wartości wolny od paliw kopalnych – od pola do stołu.

 

Yara i Lantmännen współpracują również przy innych projektach mających na celu zmniejszenie śladu węglowego rolnictwa w terenie dzięki rozwiązaniom w zakresie nawożenia upraw, innowacyjnym praktykom rolniczym oraz narzędziom cyfrowym, umożliwiającym przejście na pozbawiony węgla i bardziej zrównoważony łańcuch produkcji żywności.

 

FAKTY: REDUKCJA ŚLADU WĘGLOWEGO ROLNICTWA

  • Dziś nawozy mineralne Yara na bazie azotanów produkowane w Unii Europejskiej i Norwegii już mają ślad węglowy o około 50 do 60 procent niższy w porównaniu z większością nawozów spoza UE. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu najlepszej dostępnej technologii (BAT) procesu katalitycznego, który zmniejsza emisje gazów cieplarnianych podczas produkcji, który został najpierw opracowany przez firmę Yara, a następnie udostępniony innym producentom.
  • W 2023 r. Yara będzie mogła dostarczać zielone nawozy na bazie azotanów o śladzie węglowym, który zostanie dodatkowo zmniejszony o 80 do 90 procent dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej.
  • Niezależny dostawca usług atestacyjnych i zarządzania ryzykiem DNV, jako niezależna strona trzecia, zweryfikuje metodologię Product Carbon Footprint (PCF), która jest jedną z najbardziej uznanych metod określania wpływu produktu na klimat.
  • Yara pracuje również nad zmniejszeniem pozostałego wpływu na klimat, na przykład poprzez umożliwienie wykorzystania składników odżywczych pochodzących z recyklingu i dalszą poprawę efektywności energetycznej swoich zakładów produkcyjnych.

 

FAKTY: PROGRAM KLIMAT I NATURA LANTMANNEN

  • „Klimat & Natura” to program Lantmännen dotyczący rolnictwa przyszłości, który obejmuje konkretne środki mające na celu zmniejszenie wpływu upraw na klimat i zwiększenie bioróżnorodności, realizowane przez zakontraktowanych rolników w ich własnych gospodarstwach.
  • Dzięki temu programowi Lantmännen zmniejszyło ślad klimatyczny związany z uprawą pszenicy nawet o 30 procent od 2015 roku. Uwzględniając zielone nawozy w programie, wpływ na klimat zmniejszy się jeszcze bardziej o 20 punktów procentowych.
  • Program jest dynamiczny, a kryteria dotyczące bardziej zrównoważonych metod uprawy będą stale dodawane, co jeszcze bardziej poprawi wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • Ziarno produkowane w sposób zrównoważony jest wykorzystywane w różnych produktach Lantmännen zarówno w B2B, jak i B2C. Lantmännen Cerealia oferuje produkty, takie jak mąka z Kungsörnen i płatki owsiane z firmy Axa, będące pod marką "Klimat & Natura".

lantmannen 4.png