listopada 19, 2020

Sytuacja polowa - tydzień 47

Według: Mariusz Pawlus

Przedstawiamy podsumowanie naszych zabiegów na polach na DemoFarmie w woj. dolnośląskim. Sezon jesienny nie był łatwy, ale udało się posiać rzepaki w terminie i aktualnie mają po 10 liści. Pszenica również nie miała łatwego startu przez dość obfite opady deszczu. Wykonaliśmy zabieg jesiennego odchwaszczania oraz dolistnego dokarmienia manganem, cynkiem i miedzią, bardzo ważnymi mikroelementami dla zbóż.

Zboża ozime:

Rodzaj zabiegu Data zabiegu Faza BBCH Wykorzystany produkt
Nawożenie przedsiewne 20.09.2020 BBCH 00 YaraMila VIKING NPK 14-14-21 200 kg/ha (28 kg N, 28 kg P2O5, 42 kg K2O)
Siew pszenicy 09.10.2020 BBCH 00 Obsada 340 szt/m2
Zabieg ochrony herbicydowej 20.10.2020 BBCH 13 s.a. prosulfokarb + chlorotoluron + metsulfuron 
Nawożenie dolistne 30.10.2020 BBCH 14 YaraVita GRAMITREL 1 l/ha

Rzepak ozimy:

Rodzaj zabiegu Data zabiegu Faza BBCH Dane szczegółowe

Siew rzepaku w systemie Strip-till z jednoczestnym wysiewem nawozu na głebokość 25 cm 

23.08.2020 BBCH 00 Obsada roślin 37 szt/m 
YaraMila VIKING NPK 14-14-21 300 kg/ha (42 kg N, 42 kg P2O5, 63 kg K2O)
Zabieg ochrony herbicydowej 23.08.2020 BBCH 00 s.a. dimetachlor + chlomazon 
Zwalczanie samosiewów zbóż i roślin jednoliściennych oraz nawożenie dolistne 07.09.2020 BBCH 12-13 s.a. propachizafop 
YaraVita KOMBIPHOS 5 l/ha
Pogłówne nawożenie azotem 22.09.2020 BBCH 14-15 YaraBela SULFAN 200 kg/ha (48 kg N + 12 kg S)
Zabieg fungicydowo-regulacyjny  z ochroną insektycową  i  nawożeniem dolistnym 30.09.2020 BBCH 15-16 s.a. difenokonazol + paklobutrazol 
s.a. acetamipryd + lambda-cyhalotryna
 YaraVita BRASSITREL PRO 2 l/ha + YaraVita BIOTRAC 2 l/ha + YaraVita BORTRAC 1 l/ha
Zabieg fungicydowo-regulacyjny  z ochroną insektycową  i  nawożeniem dolistnym 30.10.2020 BBCH 18-19  s.a. protiokonazol + tebukonazol 
s.a. deltametryna 
YaraVita BRASSITREL PRO 1 l/ha + YaraVita BORTRAC 1 l/ha

Mieszalność ŚOR z nawozami dolistnymi YaraVita należy sprawdzić na www.tankmix.com