czerwca 01, 2022

YaraTera SUPERBA BLUE – Fertygacja borówki? Mamy to!

Według: Sekcja Sadownicza Yara Poland

Sektor uprawy borówki w Polsce rozwija się dynamicznie i areał na jakim została zasadzona może już sięgać 12 tys ha. Sprawia to, że mamy na rynku duże zapotrzebowanie na produkty nawozowe, które pozwolą na uzyskanie dużego plonu o wysokiej jakości, a także wsparcie merytoryczne, które pozwoli na właściwe i efektywne wykorzystanie nawozu na plantacji. Przy opracowaniu formulacji SUPERBY BLUE firma Yara Poland zwróciła uwagę na dwa szczególne aspekty w uprawie borówki: jej pochodzenie i tym samym jej obecne cechy oraz przystępności nawozu dla producentów w jego stosowaniu.

 

1. Pochodzenie borówki wysokiej

2. Preferowana forma azotu

3. Unikalny skład SUPERBY BLUE

4. Wieloletnie doświadczenia

5. Stosowanie SUPERBY BLUE w fertygacji

6. Gdzie można kupić SUPERBA BLUE? 

7. Dodatkowe informacje 

8. Ulotki do pobrania

 

Pochodzenie borówki wysokiej

Współcześnie uprawiana borówka została oczywiście wyhodowana z upraw dzikorosnących, zasiedlających mało zasobne, lekkie i kwaśne gleby pośród lasów iglastych. To dziedzictwo sprawia, że dzisiejsze odmiany uprawiane również na kwaśnych (pH 4,5-5,5 ) i lekkich glebach, które w sposób naturalny cechują się niższa zawartością składników, mają niższe wymagania nawożenie w porównaniu do innych upraw sadowniczych. Warto jednak zaznaczyć, że intensywne plantacje charakteryzują się dużo większym przyrostem wegetatywnym, wysokim plonem, a także zubożaniem gleby w wyniku corocznego wynoszenia składników wraz z wynoszonym drewnem po cięciu roślin. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie analiz gleby, a także oszacowanie ilości składników mineralnych, które znikają z plantacji, aby regularnie uzupełniać ich zapas w podłożu oraz dostosować program nawożenia do wieku plantacji.

(Powrót)

Preferowana forma azotu

Kolejną fizjologiczną cechą charakterystyczna dla borówki jest jej preferencja do pobierania formy amonowej azotu z podłoża. Wynika to z niskiej aktywności reduktazy azotanowej zarówno w korzeniach jak i liściach, co sprawia, że azot saletrzany nie jest efektywnie  przekształcany w azotyny, a dalej w formę amonową, która to może zostać zasymilowana przez roślinę.

Zgodnie z tym nawożenie w borówce powinno zapewnić odpowiedni poziom azotu amonowego w podłożu, jednak trzeba zwrócić uwagę też na pewne cechy formy amonowej w glebie i dostosować nasze praktyki nawożenie. Po pierwsze pobieranie formy amonowej przez roślinę powoduje uwalnianie jonu H+ do podłoża i obniżenia jego pH. O ile borówka preferuje wzrost w glebie o kwaśnym odczynie, spadek pH poniżej 4 jest mało optymalny dla roślin i powinien być regularnie kontrolowany. Jony amonowe są również mało mobilne w glebie i mniej podatne na wymywanie, niż jony saletrzane co jest związane z wiązaniem się ich w kompleksie sorpcyjnym. Tym samym intensywne nawożenie w krótkim czasie, szczególnie młodych plantacji może spowodować akumulację NH+ na poziomie, który może powodować szkody dla roślin. Powiązany z tym będzie kolejny aspekt jakim jest konkurencja pobierania składników. Ponieważ forma amonowa jest mało mobilna, a także charakteryzuje się ładunkiem dodatnim, będzie stanowiła konkurencję dla innych kationów jak potas, wapń, czy magnez (które i tak już konkurują miedzy sobą). Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiednich proporcji między pierwiastkami i oczywiście uwzględnianie tego co już znajduje się w podłożu.  

(Powrót)

Unikalny skład SUPERBY BLUE

Bazując na wielu analizach gleby i wody w Polsce oraz na powyższych cechach  charakterystycznych dla borówki Yara Poland przygotowała nawóz SUPERBA BLUE o składzie 13-16-22 +3MgO+ Mikro. Jest to nawóz specjalnie dedykowany do borówki, stanowiący bazę do opracowywania pożywek, a często może być używany jako jedyny nawóz, szczególnie na początku sezonu wegetacyjnego. SUPRBA BLUE zawiera w swoim składzie 90% azotu amidowego, który pozwala na stabilną podaż formy amonowej dzięki naturalnym przemianom w glebie oraz uniknięcie problemów jakie mogą pojawić się w przypadku stosowania wyłącznie formy amonowej  w nawożeniu (toksyczność lub zbyt niskie pH). Doświadczenia przeprowadzone z SUPERBĄ BLUE wykazały, że zarówno przy różnych temperaturach jak i w dłuższym czasie regularnie stosowany nawóz zapewnia stabilne źródło azotu amonowego w glebie (rys 1).

imageeef0a.png

Rys 1. Zawartość formy amonowej azotu po  zastosowaniu SUPERBA BLUE (mg/kg gleby)

Wysoka dawka potasu, oczywiście w bezchlorkowej formie, już od samego początku intensywnie wpływa na wzrost wegetatywny, a potem na przyrost, dojrzewanie i smak owoców. Odpowiednio zbilansowany zestaw schelatowanych mikroelementów, a szczególnie dawka żelaza EDTA, zapewnia ich stały dostęp w odpowiedniej ilości i w odpowiednich proporcjach dla uzyskania maksymalnego plonu wysokiej jakości.  YaraTera SUPERBA BLUE należy do grupy produktów SUPERBA, które są obecne  na rynku polskim od długiego czasu i są bardzo dobrze znane i cenione przez producentów upraw ogrodniczych ze względu na wysoką jakość składników, świetną rozpuszczalność i właściwą formulację.

(Powrót)

Wieloletnie doświadczenia

Po opracowaniu nawozu SUPERBA BLUE nawiązana został współpraca z niezależnymi ośrodkami jaki HortiTeam, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW, czy AgroEkspert gdzie wieloletnie doświadczenia na takich odmianach jak m.in. Toro i Bluecrop pozwoliły potwierdzić skuteczność tego produktu. Podczas analiz braliśmy zarówno wpływ nawozu na wzrost wegetatywny (rys 2),

co jest szczególnie istotne dla młodych plantacji, gdzie zależy nam na szybkim przyroście masy zielonej oraz oczywiście na wpływie na wielkość i jakość plonu.

W 5 letnich doświadczeniach uzyskane wyniki wskazują na najmniej 10% wzrost plonu w przypadku programu SUPERBA BLUE w porównaniu do innych kombinacji, w tym fertygacyjnych (rys 3)

oraz na zwiększenie średnicy owoców (rys 4.)

Stosowanie SUPERBY BLUE w fertygacji

W zależności od fazy rozwojowej i warunków pogodowych stosujemy w stężenie 0,05% - 0,3% (0,5-3 kg nawozu na 1000 litrów gotowej pożywki do podlewania). Przeciętne stosowane stężenie to 0,1%.  W przypadku stosowania dozowników proporcjonalnych zalecamy sporządzenie 10% roztworu skoncentrowanego w zbiorniku B (90 litrów wody + 10 kg SUPERBY BLUE). Jeśli do ustalania koncentracji pożywki wykorzystujemy  EC, zalecamy utrzymanie tego parametru w granicach 1,3 – 1,8.

Całkowite ilości SUPERBY BLUE podawane w ciągu tygodnia na hektar plantacji owocującej wahają się od 15-50kg w zależności od fazy w sezonie. Dokładne informacje związane z terminami i dawkami stosowania SUPERBY BLUE są zawarte w ulotce uprawowej: „Nawożenie borówki wysokiej

(Powrót)

Gdzie można kupić SUPERBA BLUE?

Lista punktów wg województw

Adresy sklepów internetowych

(Powrót)

Dodatkowe informacje:

wojciech.kopec@yara.comsebastian.przedzienkowski@yara.comhubert.tabor@yara.com

michal.wojcieszek@yara.comwojciech.wojcieszek@yara.comklaudia.zamkowska@yara.com

https://www.yara.pl/odzywianie-roslin/rosliny-jagodowe/

(Powrót)