lutego 17, 2019

...I spokojniej wiosną...

Według: Andrzej Grenda

To hasło zostało przypisane do działania, które ma na celu wprowadzenie w sadach i jagodnikach odpowiedniej kompozycji składników pokarmowych w okresie od początku wegetacji do początku kwitnienia, które mają poprawić odporność pąków kwiatowych na niskie temperatury oraz przygotować rośliny do okresu kwitnienia.

Proponujemy tutaj zastosowanie dwóch nawozów dolistnych w odpowiednich terminach. Pierwszy z nich to zawiesinowy produkt dolistny: YaraVita Cynk F w dawce 1 l/ha, zastosowany w fazie od pękania pąków do wyrzucania kwiatostanów. Zabieg dolistny tym produktem ma za zadnie wprowadzenie i utrzymanie jak najdłużej na organach roślin Cynku. Cynk jest mikroelementem, który spełnia wiele funkcji w roślinie, jedną z nich jest utrzymanie integralności membran komórkowych oraz wpływ na wysycenie ich nienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Im większe wysycenie wspomnianymi kwasami, tym stabilność i odporność błon komórkowych są wyższe na przechłodzenie komórek. Inaczej mówiąc przy dobrym zaopatrzeniu roślin w cynk, ich uszkodzenia na skutek przechłodzenia są mniejsze.

            Dodatek substancji zwiększających przyczepność powoduje, że produkt utrzymuje się na organach roślinnych i równomiernie oddaje cynk nawet do 3 tygodni. Bez względu na warunki pogodowe.

Drugi składnik tej kompozycji to oprysk na początku kwitnienia (do 10% otworzonych kwiatów) nawozem KristaLeaf Fruit Controller w dawce 3 kg/ha. Nawóz jest doskonale znany ze swojej skuteczności w okresach około kwitnienia. Produkt ten w odróżnieniu do YaraVita Cynk F bardzo szybko wprowadza składniki pokarmowe do tkanek roślinnych. Takie odświeżenie zapasów cynku w roślinie jeszcze bardziej poprawia odporność na niskie temperatury już w okresach kwitnienia. Dodatkowo wprowadzeni dużych ilości fosforu – dostarcza budulca do bardzo energetycznego procesu jakim jest kwitnienia, a bor pomaga w  powoli rozpoczynające się w tym okresie podziałów komórkowych w młodych komórkach.