lutego 17, 2019

Polifosforany wspierają witalność roślin

Według: Jarosław Barszczewski, Henryk Wilczyński

Fosfor jest pierwiastkiem o niebywale istotnym znaczeniu dla życia i rozwoju roślin. Jeśli chcemy mieć zdrowe, dobrze odżywione rośliny dające wysoki i świetny jakościowo plon- zadbać musimy o niezbędne odżywienie ich fosforem. Jako pierwiastek niezbędny dla prawidłowego przebiegu procesu oddychania ( składnik ATP i ADP) fosfor może mieć kluczową rolę dla kreacji plonu, a zatem i zysku osiąganego przez plantatora.

Cała hostoria z fosforem zaczyna się u podstaw- czyli w systemie korzeniowym roślin.

          Aby zbudować silny system korzeniowy w całej objętości podłoża (wełna, kokos) należy roślinom zapewnić dobre odżywienie w fosfor i wapń. Obecnie w pożywkach stosuje się fosfor głównie w postaci ortofosforanów a więc monofosforan potasu ( YaraTera Krista MKP) , fosforan amonu (YaraTera Krista MAP) i czasami kwas fosforowy. Pobieranie fosforu z ortofosforanów w znacznym stopniu ograniczone jest przez temperaturę i pH.  Na początku uprawy z reguły temperatura jest niższa od optymalnej , co mocno ogranicza tempo pobierania tego pierwiastka . Drugim , znacznie bardziej  istotnym czynnikiem , który ma wpływ na przyswajalność fosforu jest pH podłoża . Wieloletnie badania potwierdzają , że fosfor z ortofosforanów  dostępny jest dla roślin, jeżeli pH w podłożach o ograniczonej objętości utrzymuje się na poziomie 5,5 - 6,2. W początkowym okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego  pH często przekracza 7,0 .  Przy tak wysokim pH fosfor z ortofosforanow jest  dla roślin słabo dostępny ,a więc możemy się liczyć w tym okresie z  jego  poważnym niedoborem w tkankach roślin    . Wysokie pH powoduje także tworzenie się nierozpuszczalnych związków  fosforu – w wyniku czego powstają osady ,blokujące  linie kroplujące, lub poważnie utrudniające poprawne prowadzenie fertygacji.

           Aby  zatem zapewnić roślinom optymalne odżywienie fosforem , a sobie godziwe zyski z uprawy -należy zmodyfikować podejście do żywienia fosforem  - spróbować  zastąpić część ortofosforanów polifosforanami.Polifosforany, jako źródło fosforu  nie mają bowiem negatywnych cech ortofosforanów – przede wszystkim cechują się  małą zdolnością precypitacji w warunkach skrajnego pH podloża ( i niskiego i – przede wszystkim wysokiego) . Nasze wieloletnie badania w SGGW w Warszawie i w kilku dużych gospodarstwach produkcyjnych potwierdziły ,że już 15% polifosforanów w ogólnej dawce fosforu gwarantuje lepsze odżywienie roślin. Efektem takiego rozwiązania jest zdecydowanie większa ilość drobnych korzeni, co poprawia  zaopatrzenie w składniki pokarmowe , a zawłaszcza wapń , który ma istotne znaczenie w profilaktyce chorób fizjologicznych – przede wszyskim   suchej zgnilizny wierzchołkowej owoców.

Polifosforan -YaraTera Super FK ( Antibloc Mineral )zaleca się stosować w zbiorniku B jako pierwszy w dużej objętości wody w dawce 10 l / 1000 l pożywki 100 krotnie stężonej.

Dodatkowa korzyść stosowania polifosforanów to utrzymanie w czystości instalacji co gwarantuje równomierny wykap z wszystkich emiterów i przedłuża ich okres użytkowania.Ma to także niebagatelny wplyw na ekonomikę – system nawodnień  utrzymywany w czystości przez YaraTera Super FK ( Antibloc Mineral ) – posłuży wiele lat, będąc zabezpieczony przed odkladaniem się w nim depozytów mineralnych.