lipca 02, 2019

Nawożenie owocujących plantacji truskawek po zbiorach

Według: dr Andrzej Grenda

Bieżący sezon charakteryzował się dużymi wahaniami warunków klimatycznych i glebowych. Trudny rok, związany przede wszystkim z brakiem dostatecznej ilości wody (podczas dorastania owoców) sprawił, że plony na plantacjach uprawianych ekstensywnie lub wszędzie tam, gdzie zostało opóźnione nawożenie posypowe na początku sezonu, nie były zbyt wysokie, a odżywienie roślin nie było wystarczające.

Kondycja roślin na większości plantacji daleka była od optymalnej. Oprócz presji szkodników, której sprzyjały wysokie temperatury, zanotowano także szereg symptomów fizjologicznych związanych z brakiem możliwości pobierania niektórych składników pokarmowych. Wszystko to sprawiło, że plantacje, które będą prowadzone w kolejnym roku mogły nie być dostatecznie odżywione na okres inicjacji pąków kwiatowych i ich wzrostu, po zbiorach.

W związku z tym, na owocujących plantacjach, niezbędne jest wykonanie nawożenia po zbiorach, którego głównym zadaniem jest odżywienie i wzmocnienie pąków kwiatowych na kolejny sezon oraz przygotowanie roślin do spoczynku zimowego.

W tym celu Yara Poland poleca wykonanie odpowiedniego nawożenia doglebowego i dolistnego.


complex.PNGNawożenie posypowe po zbiorach na plantacjach nie ściółkowanych folią czy agrowłókniną powinno się opierać na zastosowaniu bezchlorkowego, wieloskładnikowego nawozu YaraMila Complex (12N+11P2O5+18 K2O+mikro). Produkt ten dostarcza cały komplet makro- i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego odżywienia w okresie lata. Składniki pokarmowe, dzięki odpowiednio dobranym formom zostaną szybko przyswojone, wzmocnią rośliny w okresie kształtowania pąków oraz przygotują plantacje do dobrego przezimowania. Produkt stosuje się jednorazowo w dawce 200 – 250 kg/ha, przy czym należy pamiętać, że na cięższych stanowiskach stosujemy wyższe dawki w okresie pozbiorczym. Termin stosowania nawozu dla odmian o terminie zbiorów przypadających na II połowę czerwca to okres od końca zbiorów do przełomu lipca/sierpnia.

Na coraz częściej powstających plantacjach ściółkowanych folią lub agrowłókniną zalecane jest wykonanie pozbiorczego nawożenia fertygacyjnego. Do tego celu bardzo dobrze sprawdzają się nawozy z serii Kristalon. Jest to grupa nawozów krystalicznych, w pełni rozpuszczalnych, zawierających szybko działające formy składników pokarmowych z mikroelementami w formie chelatów. Drugim istotnm zabiegiem fertygacyjnym przygotowującym rośliny do spoczynku zimowego jest wrześniowe nawożenie niskoazotowymi Kristalonami z wysoką zawartością potasu. W celu prawidłowego odżywienia roślin w opisywanym okresie proponujemy w tym roku wykonanie dosyć intensywnego nawożenia fertygacyjnego według podanego poniżej schematu:

 

pierwszy tydzień po zbiorach

Kristalon Niebieski 12,5 kg/ha

drugi tydzień po zbiorach

Kristalon Niebieski 12,5 kg/ha

trzeci tydzień po zbiorach

Kristalon Czerwony 25 kg/ha

pierwszy tydzień września

Kristalon Pomarańczowy 25 kg/ha

drugi tydzień września

Kristalon Brązowy 25 kg/ha

 

Dawki podane w tabeli odnoszą się do 1 ha powierzchni plantacji, gdzie obsada roślin wynosi średnio 33 000 sztuk

Uzupełnieniem nawożenia posypowego i fertygacyjnego jest dokarmianie dolistne. Jego funkcje powinny się skupiać wokół dobrego odżywienia nowo powstających po skoszeniu liści, pobudzania ich do produkcji asymilatów, a tym samym do odżywienia pąków. W tym celu polecamy wykonanie trzykrotne w odstępach 7 dni dokarmiania dolistnego nawozem KristaLeaf Foto w dawce 3 kg/ha. Dzięki wysokiej zawartości azotu, magnezu i żelaza nawóz utrzymuje liście w bardzo dobrej sprawności i sprzyja poprawieniu jakości powstających lub już powstałych pąków kwiatowych.

Kompleksowy program nawożenia truskawki polowej oraz ulotki produktowe do pobrania tutaj: