maja 24, 2017

Nawożenie sadów po kwitnieniu

Według: Wojciech Wojcieszek

Tegoroczna wiosna należała do najtrudniejszych od wielu lat. Układ pogody (znaczne ocieplenie na początku kwietnia, wielkanocny mróz z powtórką przymrozkową tydzień później i w maju, długotrwałe chłody i intensywne opady) spowodował wiele strat we wszystkich uprawach ogrodniczych. W sadach na niektórych kwaterach nadal trudno oszacować co zostanie na drzewie. Wszyscy mówią , że na pewno mniej niz w innych latach
Nawożenie sadów po kwitnieniu
Nawożenie sadów po kwitnieniu

W sytuacji słabszego zawiąznia dobre odżywienie fosforem i borem bezposrednio po kwitnieniu jest szczególnie ważne gdyż sprzyja intensywnym podziałom komórkowym dzięki czemu możemy poprawić utrzymanie i prawidłowy rozwój pozostałych na drzewie zawiązków. Zwiększymy również tzw „gęstość” owocu: większa ilość komórek oznacza większą ilość ścian komórkowych a co za tym idzie większą możliwość zgromadzenia wapnia w owocach, co może być kluczowe dla ich przechowania w związku spodziewanym wyższym udziałem owoców dużych. Bardzo dobrym źrodłem fosforu i boru jest Kristaleaf Fruit Controller – nawóz polecany do opryskiwania sadów po kwitnienieniu w dawce 3 kg/ha. Zabieg należy wykonac po kwitnieniu dwukrotnie w odstępie 7 dni.

Nawożenie, szczególnie azotem i potasem, to potężny czynnik plonotwórczy. Ilość tych dwóch składników potrzebna do uzyskania optymalnego plonu jest tak duża, że niezbędną dla plonującego sadu ilość N i K jesteśmy w stanie dostarczyć jedynie poprzez nawożenie doglebowe. W roku obfitego plonowania te właśnie składniki (szczególnie potas) są w największym stopniu wynoszone wraz z zebranymi owocami. A pamietać musimy, że są to składniki, które relatywnie najłatwiej się wypłukują, a potas w największych ilościach potrzebny jest w okresie intensywnego wzrostu owoców.

Biorąc to wszystko pod uwagę, oraz to, że dla uzyskania optymalnego plonu, poza nawożeniem, potrzebna jest w okresie wegetacji odpowiednia ilość wody i światła, właściwa temperatura i przede wszystkim dobre kwitnienie i zawiązanie owoców, opracowana w programie Yara strategia nawożenia sadów zakłada rozłożenie nawożenia azotowo-potasowego w sadzie na kilka dawek. Jednym z najbardziej istotnych terminów jest okres po kwitnieniu, kiedy to ocena liczby kwiatów i stopnia zawiązania oraz analiza bieżącej pogody pozwala nam dość precyzyjnie dopasować do tych czynników dawki N i K.

Do wyboru w tym okresie mamy dwa łatwo rozpuszczalne i szybko działające produkty:

  1. Na słabsze stanowiska, w sytuacji optymalnego kwitnienia i dobrego zawiązania, szczególnie dla odmian drobnoowocowych - saletra wapniowo-potasowa Unika Calcium.
  2. W przypadku stanowisk mocniejszych, zasobniejszych w potas lub dla odmian o większych owocach oraz przy słabszym zawiązaniu -saletra wapniowa YaraLiva Nitrabor.

Oba nawozy są źródłem szybkiego, niezakwaszającego azotu saletrzanego i dodatkowo zawieraja dużą ilość całkowicie rozpuszczalnego w wodzie wapnia, który w tym okresie jest także intensywnie pobierany z gleby i potrzebny zarówno dla rozwoju korzeni jak i rosnących zawiązków owoców. W składzie Uniki Calcium znajduje się dodatkowo potas (24% K2O) w bardzo łatwo rozpuszczalnej formie, a w Nitraborze 0,3% boru.

Zalecana wielkość dawki dla obu nawozów to 200-250 kg/ha.