marca 30, 2020

Kadm w nawozach

Według: Wojciech Kopeć

Jak produkować zdrową żywność o wysokiej wartości biologicznej? Temat pozostałości dotyczy pestycydów (łac. pestis – zaraza; caedo – zabijam), ale przy okazji nawożenia, szczególnie nawozami zawierającymi fosfor, wprowadzamy innego rodzaju substancje niepożądane.

W skałach fosforytowych znajduje się szereg metali ciężkich: arsen, kadm, chrom, kobalt, miedź, ołów, mangan, rtęć, molibden, nikiel, cynk. Oprócz kadmu (Cd) żaden inny metal ciężki obecny w skale mineralnej nie stanowi toksycznego problemu.

Szacunkowa obecna średnia  zawartość kadmu w nawozach dostępnych na rynku.

~ 45 mg Cd/kg P2O5  --> 100 mg Cd /kg P  w Unii Europejskiej

~ 75 mg Cd/kg P2O5  --> 170 mg Cd /kg P  w Polsce

~ 20 mg Cd/kg P2O5  -->  45 mg Cd /kg P  w Yara

< 9,1 mg Cd/kg P2O5  --> poniżej 20,9 mg Cd / kg P   w YaraMila Complex

Należy zaznaczyć, że wszystkie nawozy dostępne na rynku spełniają aktualne normy. W Polsce dopuszczalna zawartość kadmu w nawozach mineralnych to 50 mg/kg suchej masy nawozu wg Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 76). W nadchodzących latach planowane jest drastyczne obniżenie limitów metali ciężkich w tym kadmu. Poziom zawartości metali ciężkich w nawozach Yara jest poniżej najostrzejszych limitów. W przypadku YaraMila Complex (zawartość Cd na poziomie poniżej 1 mg/kg nawozu)  jest to ponad 50 krotnie mniej niż obecnie obowiązująca norma.

Przekładając informację na praktykę tzn. zakładając dawkę fosforu (P2O5)  na poziomie 80 kg/ha uzyskujemy odpowiednio ilość kadmu wniesioną do gleby wraz z nawozami.

-->3,6 g Cd/ha w Unii Europejskiej

--> 6,0 g Cd/ha w Polsce

-->  1,6 g Cd/ha w Yara

< 0,7 g Cd/ha w YaraMila Complex

„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni truciznę.”

Paracelsus

 Dopuszczalne zawartości kadmu dla większości warzyw korzeniowych w tym np. marchwi wynosi  0,1 mg Cd / kg świeżej masy  (WE nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001)

0,1 mg Cd/ kg    --> 0,1 g Cd /t

Przy plonie 80 t/ha --> 8 Cd g/ha

Przy plonie 40 t/ha --> 4 Cd g/ha

Musimy zdawać sobie sprawę, że akumulacja tylko kilku gramów Cd/ha przez rośliny może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm i stanowić toksyczny problem.

W celu ograniczeniu akumulacji kadmu w roślinach Yara rekomenduje prewencyjnie w uprawach ogrodniczych YaraMila Complex. Nawóz, który powstaje z najczystszych możliwych źródeł fosforu dostępnych na świecie. Dzięki aplikacji YaraMila Complex ilość wnoszonych metali ciężkich jest skrajnie niska i pozwala produkować bezpieczną żywność – również gatunki najbardziej wrażliwe na akumulację metali ciężkich. Dodatkowo w celu ograniczenia akumulacji poprzez zmiany morfologiczne korzeni – preparat na bazie kwasu ortokrzemowego stabilizowanego organicznie – YaraVita Actisil.