września 16, 2015

Jesienne stosowanie Nitraboru w sadach

Według: Dr Andrzej Grenda

Stan odżywienia wieloletnich upraw sadowniczych to wynik wielu czynników, takich jak odmiana, podkładka, rodzaj i zasobność gleby w składniki pokarmowe, stan zdrowotny plantacji oraz wielkość plonu w poprzednim sezonie, a także rozkład temperatur, opadów podczas jesieni i zimy. Odżywienie jest również związane z ilością i jakością zastosowanych w poprzednim roku nawozów. Ustalając dawki oraz terminy stosowania nawozów azotowych powinniśmy wziąść pod uwagę wszystkie wymienione czynniki i ocenić dostępność azotu w glebie oraz jego akumulacje w zdrewniałych częściach roślin, co najmniej w perspektywie dwóch lat.