kwietnia 04, 2024

YaraVita Frutrel – jeden raz, ale na dłuższy czas!

Według: Sekcja Sadownicza Yara Poland

Kwitnienie drzew owocowych oraz okres kilkunastu dni po nim to czas niezwykle ważny z punktu widzenia wielkości i jakości plonu. W przypadku samego okresu kwitnienia, w którym następują bardzo wrażliwe na warunki zewnętrzne procesy zapylenia i zapłodnienia, ingerencja związana z wprowadzaniem nawozów dolistnych jest raczej niewskazana. Natomiast, odpowiednia interwencja związana z wprowadzeniem dobrze skomponowanej kompozycji składników pokarmowych zaraz po kwitnieniu (lub do kilkunastu dni po nim) w formie oprysku daje naprawdę bardzo duże możliwości związane ze wcześniej już wspomnianą możliwością sterowania wielkością plonu i jego jakości.

1.Fizjologiczne podstawy odżywiania zawiązków

2.Walka o jakość owoców od samego początku

3.Unikalna kompozycja YaraVita FRUTREL

4.Jeden zabieg – długotrwałe odżywianie

5.Zalecane terminy i dawki aplikacji nawozu

6.Gdzie można kupić YaraVita FRUTREL?

7.Dodatkowe informacje

8. Ulotki do pobrania

 

Fizjologiczne podstawy odżywiania zawiązków

Wspomniany okres, po kwitnieniu, to czas niezwykle intensywnych podziałów komórkowych, który trwa do kilkunastu dni. Wprowadzenie w tym czasie w odpowiednich formach składników pokarmowych, takich jak: fosfor czy bor pobudza roślinę jeszcze bardziej do intensywnych podziałów. Bor, jest mikroelementem odpowiedzialnym za wspomniane różnicowanie się komórek, natomiast fosfor jako makroelement odpowiedzialny za energię w roślinie, dostarczą ją właśnie dla tego intensywnego procesu. (Powrót)

 

Walka o jakość owoców od samego początku

Początkowy rozwój zawiązków jest to także okres, w którym wprowadzenie wapnia daje możliwość już na tak wczesnym etapie wegetacji zwiększenia odporności owoców na takie choroby fizjologiczne jak: gorzka plamistość podskórna, różnego rodzaju rozpady czy oparzelizny. Praktyka sadownicza wskazuje na prostą zależność: im wcześniej zaczniemy opryski dolistne wapniem, tym mniej problemów związanych z jakością owoców, nie tylko podczas zbiorów, ale także podczas przechowywania doświadczymy. (Powrót)

 

Unikalna kompozycja YaraVita FRUTREL

Od kilkunastu lat, we wszystkich krajach, w których Yara ma swoje organizacje i jest prowadzona intensywna produkcja sadownicza były prowadzone próby znalezienia takiego rozwiązania, które spełniałoby wyżej opisane kryteria.

Najtrudniejsze z nich było związane z jednoczesnym wprowadzeniem fosforu i wapnia, razem w nawozie dolistnym i uzyskania wysokiej przyswajalności tych dwóch składników pokarmowych. Próby te zakończyły się sukcesem i od kliku lat w fabryce Yara w Pocklington w Wielkiej Brytanii produkowany jest produkt, który doskonale sprawdził się w wielu lokalizacjach sadowniczych na całym Świecie. Tym produktem jest YaraVita FRUTREL.

FRUTREL jest produktem zawiesinowym zawierającym następującą ilość składników pokarmowych: azot (N) 69 g/l; fosfor (P2O5) 240 g/l; wapń (CaO) 280 g/l; magnez (MgO) 98 g/l; cynk (Zn) 40 g/l oraz bor (B) 20 g/l. Doskonale, więc komponuje się składem w zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zaraz po kwitnieniu. Dodatkowo w produkcie można znaleźć dodatek wyciągu z alg morskich: Ascophyllum nodosum. (Powrót)

Jeden zabieg – długotrwałe odżywianie

Jedną z najważniejszych cech produktu, nie wymienioną wyżej jest dynamika i równomierność „oddawania” składników pokarmowych po naniesieniu na rośliny. Co to oznacza? Po wykonaniu oprysku, dzięki odpowiednim dodatkom oraz wprowadzeniu różnych form składników pokarmowych działających szybko i wolno, zaopatrzenie w nie organów roślinnych, takich jak zawiązki czy liście jest równomiernie w przeciągu bardzo długiego okresu (wykres). Sprzyjają temu również zawarte w preparacie substancje gwarantujące dobre przyleganie preparatu do opryskanych części roślin i ograniczające możliwość szybkiego spłukania przez opady.

imager03kh.png

(Powrót)

Zalecane terminy i dawki aplikacji produktu

Powyżej opisane cechy produktu powodują, że YaraVita FRUTREL to rozwiązanie bardzo wygodne i skuteczne, dzięki któremu nie musimy powtarzać w krótkim okresie zabiegów dokarmiania dolistnego, co niejednokrotnie jest utrudnione z powodu kapryśnej pogody w okresie okołokwitnieniowym

W przypadku jabłoni zaleca się wykonanie jednego lub dwóch oprysków po kwitnieniu w jednorazowej dawce: 3 l/ha. (Powrót)

 

Gdzie można kupić YaraVita FRUTREL?

Aktualnie produkt dostępny jest w opakowaniach 10 litrowych.

Lista punktów wg województw

 

Dodatkowe informacje:

wojciech.kopec@yara.comsebastian.przedzienkowski@yara.comhubert.tabor@yara.com

michal.wojcieszek@yara.com; klaudia.zamkowska@yara.com

https://www.yara.pl/odzywianie-roslin/drzewa-owocowe/

(Powrót)

 

 Ulotki do pobrania: