maja 23, 2017

Czas na KristaLeaf Fruit Controller

Według: Dr Andrzej Grenda

Dość nieoczekiwane tempo wegetacji w tym roku, związane z wysokimi temperaturami wpływa na szybkie wchodzenie w kolejne fazy rozwojowe. Czas na cynk, bor oraz fosfor w sadach.
Czas na KristaLeaf Fruit Controller
Czas na KristaLeaf Fruit Controller

Dość nieoczekiwane tempo wegetacji w tym roku, związane z wysokimi temperaturami wpływa na szybkie wchodzenie w kolejne fazy rozwojowe (foto). Szczególnie ważnymi składnikami pokarmowymi wpływającymi na zwiększenie odporności na niskie temperatury oraz przygotowującymi roślinę do nieuchronnie zbliżającej się fazy kwitnienia są cynkbor oraz fosfor.

 

Pierwszy z nich utrzymuję integralność błon komórkowych, które nie tracą swoich właściwości pod wpływem niskich temperatur, natomiast bor i fosfor to składniki niezbędne już od początku kwitnienia związane z podziałami komórkowymi oraz energią potrzebną do tego procesu. Zastosowanie oddzielnie wszystkich trzech składników wraz z dokarmieniem dolistnym przy takim tempie wegetacji jest praktycznie niemożliwe.

 

Nawozem dolistnym, który „został uszyty” na miarę tej sytuacji jest KristaLeaf Fruit Controller. Dzięki odpowiedniej kompozycji składników pokarmowych, a przede wszystkim wysokiej zawartości cynku (Zn), boru (B) oraz fosforu (P) produkt ten jest jednym z bardziej skutecznych  i niezwykle wygodnych rozwiązań dolistnych na początku wegetacji i w okresie okołokwitnienia. Dawka jednorazowa to 3 kg/ha, a produkt zaleca się stosować w 4 terminach: 

  1. Początek wegetacji do fazy wyrzucania kwiatostanów; 
  2. Faza różowego/białego pąka do 5% rozwiniętych kwiatów; 
  3. 5 dni po kwitnieniu oraz
  4. 10 dni po kwitnieniu.

Wyżej wymienione zalecenia dotyczą wszystkich gatunków drzew pestkowych i ziarnkowych.