lutego 06, 2024

Akademia Uprawy Truskawek w Starym Radzikowie

4 lutego bieżącego roku na spotkaniu Akademii Uprawy Truskawek w Starym Radzikowie, którego byliśmy współorganizatorem, zaproponowaliśmy uczestnikom dwie nowe inicjatywy wspierające produkcję owoców jagodowych.

Pierwsza z nich to rozpoczęcie projektu analiz gleby i wody dla producentów owoców. Inicjatywa ta polega na opracowaniu zaleceń posypowo-fertygacyjnych dla produkcji upraw jagodowych, na podstawie bardzo dokładnych (rozszerzonych o niestandardowe wskaźniki) analiz gleby i wody, pozwalających na niezwykle precyzyjne wykonanie rekomendacji nawozowych. Gleba w pakiecie jest analizowana m.in.: pod kątem: zasobności w makorelementy (analiza ogrodnicza uniwersalna), kationowej pojemności sorpcyjnej, zawartości próchnicy, udziału zasad wymiennych w kompleksie sorpcyjnym, udziału poszczególnych kationów wymiennych (Ca, Mg, K) w kompleksie, woda natomiast, która jest również częścią pakietu. analizowana jest pod kątem przygotowania zaleceń fertygacyjnych. Możliwość wykonania analiz i otrzymania zaleceń jest uwarunkowana:

  • posiadaniem lub założenie nowej prenumeraty czasopisma „Jagodnik”,
  • posiadaniem gospodarstwa o profilu produkcji owoców jagodowych;
  • posiadaniem plantacji owocującej w glebie (otwarte pole lub tunel). 

 Szczegóły na temat akcji analizy wody oraz gleby w gospodarstwie, uzyskać można u przedstawicieli Zespołu Doradców Ogrodniczych Yara. Ilość pakietów ograniczona.

Informacje tę przekazał Dyrektor Działu Sprzedaży Specjalistycznych Nawozów dla Ogrodnictwa, Andrzej Grenda.

 

 Opieką merytoryczną projektu ze strony Yara Poland zajmuje się Magdalena Cieślak-Włodarczyk, także uczestnicząca czynnie w spotkaniu. Nasza Koleżanka wygłosiła bardzo ciekawy referat, dotyczący doboru odpowiedniej strategii nawożenia dla wczesnych odmian truskawek.

Magdalena przekazała również informacje o drugiej inicjatywie: wprowadzenia na rynek Polski przez Yara Poland preparatu zawierającego najczystsze i najbardziej stabilne kwasy humusowe: YaraVita LEOTRAC. Jest to preparat powszechnie znany na całym Świecie pod nazwą: BioNue lub YaraAmplix OptiNue. Jest jednym z najbardziej skutecznych preparatów polepszających żyzność gleby w uprawie roślin jagodowych.