Przechowywanie produktów YaraVita


Do rozładunku nawozów YaraVita, należy używać wózków widłowych lub paletowych. Upewnij się, że sprzęt może obsłużyć najcięższe palety. Unikaj uszkodzeń palet, podczas ręcznego rozładunku. Upewnij się, że folia ochronna nie została uszkodzona podczas rozładunku. Nie zostawiaj palet na zewnątrz po rozładunku. Palety powinny być przechowywane na regałach. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, należy postępować zgodnie z zasadami układania palet. W niektórych przypadkach, palety mogą być układane podwójnie.

Rodzaje produktów YaraVita i możliwości ich składowania

Produkty YaraVita zostały stworzone do dolistnego odżywiania roślin. Istnieją produkty YaraVita do oprysków liści, do fertygacji i systemów bez gleby. Istnieje również szereg preparatów do zaprawiania nasion. Portfolio zawiera także rozpuszczalne proszki i produkty w postaci zawiesin.

Nawozy płynne

Roztwory (składniki odżywcze w 100% rozpuszczalne w wodzie)

  • Przezroczyste płyny, łatwo mieszające się z wodą, dające proste rozwiązanie.
  • Wszystkie obecne składniki są w postaci w pełni rozpuszczalej.

Zawiesiny (większość składników odżywczych, nie rozpuszcza się całkowicie w wodzie)

  • Nieprzezroczyste, nadające się do rozlewania płyny, które mogą być łatwo połączone z wodą, tworząc mętne lub mleczne zawiesiny.
  • Zawarta w nich większość składników jest w postaci rozdrobnionych cząsteczek, tylko częściowo rozpuszczalnych w wodzie.
  • Formułowane w ten sposób, że cząsteczki odżywcze opierają się efektowi grawitacji.

Proszki

Rozpuszczalne

  • Zawarte w nich wszystkie składniki odżywcze, są w pełni rozpuszczalne w wodzie.
  • Po zmieszaniu z wodą tworzą klarowny roztwór.

Zawiesinowe

  • Łatwo łączą się z wodą, tworząc mętne lub mleczne zawiesiny.
  • Zawarta w nich większość składników jest w postaci rozdrobnionych cząteczek, tylko częściowo rozpuszczalnych w wodzie.