YaraVera AMIDAS

YaraVera AMIDAS

YaraVera Amidas jest nawozem najwyższej jakości zawierającym azot oraz siarkę. Azot zawarty w nawozie jest w przeważającej cześći w formie amidowej zaś siarka występuje w formie siarczanowej i jest w całości wodno rozpuszczalna. YaraVera Amidas umożliwia zaaplikowanie podczas jednego przejazdu azotu oraz siarki w relacji pomiędzy składnikami 7:1. Jest to idealny stosunek azotu i siarki dla wielu roślin rolniczych minimalizujący efekt wymywania składników.

Siarka zawarta w nawozie znacząco podności efektywność zaaplikowanego azotu, gwarantując zmniejszenie straty azotu amidowego o 35 % występującego na glebach wapiennych lub świeżo zwapnowanych. Zarówno azot jak i siarka zawarta w nawozie wchodzą w skład białek roślinnych, enzymów i witamin, które regulują procesy zachodzące w roślinie: fotosyntezę i syntezę cukrów.