Ograniczanie wpływu na środowisko dzięki stosowaniu UltrAN®

Dobór odpowiednich materiałów wybuchowych może przyczynić się do ograniczenia wpływu na środowisko. Przekonaj się, jak Yara pomaga obniżyć emisję toksycznych gazów podczas robotach strzelniczych.

Odpowiedzialne przedsiębiorstwa dążą do jak „najmniejszego śladu węglowego”. Yara pomoże Państwu w tym zakresie, gdyż widzimy te sprawy podobnie. Ochrona środowiska leży na sercu nam jako organizacji, jak i jest szczególnie uwzględniana przy opracowywaniu naszych produktów.

Nasze produkty UltrAN do wytwarzania ANFO cechują się znakomitą absorpcją i dobrą retencją oleju . Emisja toksycznych gazów – CO/NOx – podczas robót strzelniczych jest zminimalizowana dzięki możliwości uzyskania prawidłowego bilansu tlenowego. Oferujemy również nisko emisyjną wersję UltrAN.

Mogą mieć Państwo pewność ograniczonego oddziaływania na środowisko, gdy stosują Państwo azotany amonowe Yara. Zapewniamy:

  • Wysoką jakość produktu
  • Niewielką emisję gazów szkodliwych dzięki optymalnemu uwalnianiu energii podczas robót strzelniczych
  • Recykling oleju odpadowego

Zmniejszanie emisji gazów w zakładach produkcyjnych Yara

Nasze zakłady są zaopatrzone w opatentowane przez Yara katalizatory N2O, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych w Yara o połowę.

Alexander Arczewski
Aleksander Arczewski
Regional Sales Manager