Jak UltrAN® jest produkowany w Yara

Troska o niezmiennie wysoką jakość stanowi istotę maksymalizacji wyników robót strzelniczych. Przekonaj się, jak naszymi metodami produkcji uzyskujemy wysoką jakość i skuteczność UltrAN.

Mogą być Państwo pewni wysokiej jakości produktów dostarczanych przez Yara. Nasze zakłady, zaopatrujące firmy produkujące przemysłowe materiały wybuchowe, posiadają certyfikaty ISO. Ponadto, nasze procesy produkcyjne azotanów amonu są opracowane tak, aby zapewniać niezmienną, wysoką jakość dla uzyskania dobrej jakości materiałów wybuchowych.

Jak wytwarzamy UltrAN

  1. Łączymy tlen (z powietrza) z amoniakiem dla uzyskania kwasu azotowego. Dokonuje się to na drodze szeregu reakcji (patrz: szare pola).
  2. Łączymy kwas azotowy z amoniakiem, aby wytworzyć roztwór azotanu amonu (patrz: pola niebieskie i pomarańczowe).
  3. Stężamy roztwór azotanu amonu i poddajemy to dalszej obróbce w celu uformowania granulek skrystalizowanego azotanu amonu. Suszymy i chłodzimy skrystalizowane krople, aby uformować ostateczny produkt określany jako techniczny azotan amonu UltrAN (patrz: pola ciemnoszare).

Produkty są optymalizowane dla różnych potrzeb; na przykład, komponenty stosowane w UltrAN Tropical są opracowane tak, aby w warunkach wilgotnych zachowywały sypkość.

W przypadku ANFO wytwarzamy znakomite granulki porowate dla zoptymalizowania wysokiej absorpcji i retencji oleju napędowego.

W przypadku zastosowania do wytwarzania emulsji używamy oczyszczonych granul o większej gęstości, które nie są porowate. Gwarantujemy niską zawartość żelaza (< 15 ppm).

Alexander Arczewski
Aleksander Arczewski
Regional Sales Manager