Optymalna fragmentacja skały

Zagwarantowanie optymalnej fragmentacji skał podczas robót strzelniczych pozwala uniknąć dodatkowych kosztów i wysiłku, jakie wiążą się z dodatkowymi robotami.

Stosując produkty UltrAN®, uzyskać można taki stopień fragmentacji skał, jaki jest potrzebny. Wystarczy dokonać wyboru spośród naszego asortymentu azotanów amonu i azotanu wapnia, aby uzyskać optymalną fragmentację bez względu na dane warunki geologiczne.

  • Użyj niezawodnych, łatwych do stosowania produktów, które gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa, znakomite efekty i niskie koszty na jednostkę energii.
  • Zwiększ skuteczność detonacji oraz wrażliwość emulsji, stosując porowaty azotan amonowy – taki jak UltrAN 70 or UltrAN 80.

Unikasz dodatkowych robót

Optimal rock fragmentationStosując UltrAN, można oczekiwać lepszej fragmentacji skał, przez co w kopalni nie będą potrzebne dodatkowe prace. Nasze badania wykazały, że przy zastosowaniu azotanów technicznych Yara efektywność urabiania ulega zwiększeniu.

Stosując wysokiej jakości Azotan Porowaty o wysokiej absorpcji oleju, można uzyskać zrównoważony bilans tlenowy. Oznacza to, że uzyskujemy większą energię.

Porowatość tego produktu gwarantuje też jego jednorodność w otworze - skutkiem tego są znakomite własności strzelnicze.

Alexander Arczewski
Aleksander Arczewski
Regional Sales Manager