Polska

Witamy w Yara

Nazwa “Yara” to „dobry zbiór” i „dobry rok”

  • Nawozy mineralne
    Podstawa działalności Yara - produkcja nawozów mineralnych - jest ściśle powiązana z wydajnością produkcji rolnej i produkcją żywości.
    Nawozy mineralne
  • Chemia przemysłowa
    Dział chemii przemysłowej Yara przetwarza bogactwa naturalne naszej planety w produkty niezbędne dla zastosowań przemysłowych.
    Chemia przemysłowa