Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 22.05.2018

Niniejsza Polityka prywatności Yara ("Polityka prywatności") ma zastosowanie do danych osobowych, które są gromadzone i wykorzystywane przez Yara Poland Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, Polska ("my") podczas Twojego korzystania z tej witryny ("Witryna") lub w czasie gdy w inny sposób wchodzisz w relacje z nami, jak opisano poniżej.

Yara Poland Sp. z o.o. obsługuje Witrynę i jest podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe podczas korzystania z Witryny.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Yara zbiera, używa i ujawnia dane osobowe podczas korzystania przez Ciebie z Witryny i gdy w inny sposób współdziałasz z nami jak opisano poniżej. W przypadku, gdy będziemy komunikować się z Tobą w sposób, który nie jest opisany poniżej, dostarczymy Ci informacje dotyczące wykorzystania twoich danych osobowych w odniesieniu do tej konkretnej interakcji. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami pod adresem yarapoland@yara.com.

Więcej informacji o tym, jak Yara przetwarza dane osobowe, można znaleźć w opublikowanej wersji Dyrektywy o prywatności danych firmy Yara dla danych klientów, dostawców i partnerów handlowych, które stanowią część wiążących zasad korporacyjnych Yara.

Zbieramy informacje o Tobie, gdy korzystasz ze Strony i kiedy w inny sposób wchodzisz w interakcję z nami. Otrzymujemy informacje z następujących źródeł, w zależności od tego, jak się z nami kontaktujesz:

 • Z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych: Jako punkt wyjścia możesz korzystać ze Stronybez ujawniania swojej tożsamości. Kiedy odwiedzasz Stronę lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z nami online, zbieramy informacje o Twoim komputerze i korzystaniu z naszej strony internetowej i aplikacji za pomocą plików cookie. Używamy tych informacji do ustalenia, zakresu korzystania ze Strony w celu poprawy jej zawartości. Gromadzimy również dane osobowe podczas korzystania z naszych aplikacji mobilnych lub kontaktowania się z nami za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, np. w celu obsługi klienta. Zobacz sekcję poniżej dotyczącą plików cookie i podobnych technologii.
 • Bezpośrednio od Ciebie: Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy wchodzisz w interakcje z nami, i decydujesz się przesłać nam pewne informacje, na przykład, gdy rejestrujesz swój profil na naszych stronach internetowych, rejestrujesz się, aby otrzymywać biuletyn, logujesz się do jednej z naszych stron internetowych lub aplikacji, wypełniasz jeden z naszych formularzy internetowych online, dokonujesz zakupu, składasz zamówienie lub przesyłasz informacje do jednego z naszych portali.

Możemy również zbierać dane osobowe, gdy otrzymamy od Ciebie zapytanie (na przykład w związku z obsługą klienta) i podczas przetwarzania Twoich zamówień. Zauważ, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania określonych informacji (np. W odniesieniu do niektórych zakupów), a czasami musimy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, aby móc zawrzeć z Tobą umowę.
W niektórych przypadkach przeprowadzamy ankiety online, aby lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje naszych gości. Przed przeprowadzeniem ankiety poinformujemy Cię, w jaki sposób wykorzystamy Twoje dane osobowe. Udział w ankiecie jest dobrowolny i możesz wziąć w nim udział i wyrazić zgodę na przetwarzanie. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem privacy.global@yara.com.

 • Od naszej grupy Spółek, dealerów, partnerów biznesowych i innych podmiotów trzecich: przy zakupie produktu możemy gromadzić dane osobowe dotyczące transakcji naszych dealerów w celu jej realizacji. Na Twoje życzenie możemy również otrzymywać informacje od naszych dealerów, partnerów biznesowych i innych stron trzecich.
 • Z Twojego urządzenia : Jeśli zarejestrowałeś się, aby korzystać z usług, które pozwalają przesyłać informacje z twojego urządzenia do jednego z naszych portali, zbieramy dane z Twojego sprzętu lub urządzenia. Możemy również otrzymywać dane o lokalizacji ze smartfonu lub innego urządzenia z funkcją geolokalizacji, pod warunkiem, że jest ono połączone z pobraną aplikacją mobilną lub z profilem użytkownika, który zarejestrowałeś u nas.

Korzystając ze strony internetowej, zbieramy Twoje dane osobowe i informacje o urządzeniu w zakresie dozwolonym przez prawo. Dane osobowe to informacje lub kombinacja informacji, które można wykorzystać do indywidualnej identyfikacji użytkownika. W zależności od usług, z których korzystasz i sposobu korzystania ze Strony, możemy zbierać następujące kategorie danych :

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail podane podczas tworzenia konta użytkownika lub wypełnienia jednego z naszych formularzy internetowych online. Informacje te pozwalają nam identyfikować się i komunikować się z Tobą;
 • Dane biznesowe, które pozwalają nam zoptymalizować operacje Twojej firmy, jeśli masz zarejestrowane konto użytkownika. Obejmuje to między innymi dane związane z nazwą, lokalizacją, rozmiarem twojej firmy i innymi informacjami związanymi z biznesem, które będą bezpośrednio powiązane z Tobą tylko wtedy, gdy masz zarejestrowane konto użytkownika;
 • Informacje o relacjach, które pomagają nam zrozumieć, kim jesteś i czego potrzebujesz, aby oferować Ci produkty, technologie i usługi, które mogą Cię zainteresować, takie jak nieruchomości, informacje biznesowe, Twoja ogólna lokalizacja i inne informacje demograficzne zgodnie z obowiązującym prawem. Zbieramy te informacje podczas Twojej interakcji z nami lub posiadania zarejestrowanego konta użytkownika;
 • Informacje o rekrutacji, które pomagają nam ustalić, czy kwalifikujesz się do pracy, o którą się ubiegasz, jeśli ubiegasz się o pracę u nas, takie jak ogólne informacje kontaktowe, CV, informacje o twoim wykształceniu, kompetencjach i umiejętnościach, karierze i doświadczeniach zawodowych oraz inne informacje, takie jak jako wizerunek, numer ubezpieczenia społecznego, świadectwa pracy, przebieg stosunku pracy, referencje i inne istotne informacje dodatkowe.
 • Informacje o Twoich transakcjach dotyczących interakcji z nami, naszymi dealerami i partnerami biznesowymi, w tym zakupami, zapytaniami i kontami klientów;
 • Informacje dotyczące konta finansowego tylko w razie potrzeby sfinalizowania Twojego zakupu;
 • Informacje i analizy urządzenia, takie jak informacje o komputerach, telefonach lub innych urządzeniach używanych do odwiedzenia strony, w zależności od przyznanych uprawnień. Możemy kojarzyć informacje, które zbieramy z różnych urządzeń, co pomaga nam zapewnić spójne usługi na Twoich urządzeniach. Mogą to być na przykład atrybuty, takie jak adres IP, system operacyjny, wersja sprzętu, ustawienia urządzenia oraz typy i identyfikatory urządzeń. Możemy również zbierać informacje o połączeniu, takie jak nazwa operatora sieci komórkowej lub dostawcy usług internetowych, identyfikator reklamy mobilnej i identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język, lokalizacja geograficzna, strefa czasowa oraz data i czas wizyty na stronie. Możemy również zbierać informacje o Twoim zachowaniu na Stronie takie jak czas pobytu oraz informacje o przewijaniu i zachowaniu się przy udostępnianiu;
 • Dane o urządzeniu generowane przez, gromadzone przez lub przechowywane w Twoim sprzęcie (oprogramowanie lub sprzęt) lub urządzeniu współpracującym z Twoim sprzętem, w tym, ale nie ograniczając się do lokalizacji Twojego sprzętu.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do następujących celów :

 • Obsługa klienta: dostarczanie produktów, technologii i usług, o które wnioskujesz, oraz świadczenie innych usług związanych z twoim zamówieniem, takich jak dostawa produktu, zalecenia i konserwacja. Obejmuje to, ale nie ogranicza się ,do aktywnego dostarczania indywidualnych raportów i / lub zaleceń wynikających z danych, które dostarczyłeś Yara, które są szczególnie istotne dla ciebie w odniesieniu do twoich działań biznesowych w celu poprawy wydajności, jakości i rentowności klientów;
 • Wsparcie produktu i obsługi klienta: w celu zapewnienia wsparcia dla Ciebie, w tym w celu zapewnienia aktualizacji i komunikacji programu poprawy produktu oraz w zakresie diagnostyki i napraw, bezpieczeństwa produktów i wycofywania produktów;
 • Marketing i komunikacja: w celu zapewnienia komunikacji z Toba, informacji i marketingu bezpośredniego produktów, technologii i usług Yara, w tym tworzenia profilu, którego używamy w celu dostarczania ukierunkowanych ofert marketingowych, biuletynów, informacji o produktach, magazynów firmowych, katalogów ogłoszenia, zaproszenia na imprezy itp., które uważamy za interesujące. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy Twoją zgodę na taki marketing. W każdej chwili możesz zastrzec sobie nie używanie marketingu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w wiadomościach lub kontaktując się z nami pod adresem privacy.global@yara.com;
 • Rekrutacja: w celu rekrutacji nowych pracowników Yara, jeśli złożyłeś podanie o pracę za pośrednictwem naszego portalu ofert pracy dostępnego na stronie yara.com lub w inny sposób złożyłeś podanie o pracę. Używamy informacji, które podajesz w swoim wniosku o pracę, aby ustalić, czy kwalifikujesz się do pracy, o którą się ubiegasz, oceniając, czy jesteś idealnym kandydatem na dane stanowisko;
 • Ankiety i imprezy promocyjne: do zarządzania ankietami, sondażami, programami lojalnościowymi i innymi promocjami; lub
 • Zarządzanie naszymi codziennymi potrzebami biznesowymi: takimi jak zarządzanie naszymi witrynami i usługami, zarządzanie umowami, analityka, zapobieganie oszustwom, ład korporacyjny, raportowanie i zgodność z przepisami.
 • W niektórych przypadkach przetwarzamy dane użytkownika, gdy musimy to zrobić, aby zrealizować umowę z Tobą (na przykład w celu obsługi klienta lub dokonania rozliczeń) lub gdy jest to wymagane przez prawo (na przykład w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości)
 • Przetwarzamy również Twoje dane, gdy wynika to z uzasadnionego prawnie celu i gdy te interesy nie są nadrzędne wobec Twoich praw do ochrony danych. Takie uzasadnione prawnie cele polegają zwykle na ulepszaniu naszych produktów, technologii i usług w celu zwiększenia satysfakcji klienta i dostosowania naszych usług do twoich szczególnych preferencji i potrzeb.
 • W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane za Twoją zgodą (na przykład, gdy chcesz otrzymywać od nas biuletyny lub inne materiały marketingowe). W takich przypadkach możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.global@yara.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody udzielonej przed takim wycofaniem.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych firmom marketingowym spoza Yara. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe tylko w następujący sposób:

 • za Twoją zgodą możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym starannie dobranym partnerom biznesowym;
 • naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy wykonują operacje biznesowe Yara lub pracują w naszym imieniu i w oparciu o nasze instrukcje jako podmioty przetwarzające dane do celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności;
 • innym spółkom grupy Yara, gdy jest to konieczne, aby spełnić prośbę użytkownika, w celu dokonania oceny podania o zatrudnienie w trakcie rekrutacji lub zawarcia umowy o pracę z Tobą lub w innych okolicznościach, w których udostępnianie jest konieczne, aby zrealizować Twoje zapytanie lub w celu wykonania analizy i badania w zakresie, w jakim takie ujawnienie jest niezbędne do osiągnięcia naszego uzasadnionego interesu w ulepszaniu naszych produktów, technologii i usług.
 • potencjalnym kupującym lub sprzedającym w przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakiekolwiek przedsiębiorstwo lub aktywa;
 • w celu ochrony Yara (w tym wyegzekwowaniu wszelkich obowiązujących warunków);
 • w celu ujawnienia władzom publicznym lub instytucjom rządowym, gdy wymagają tego przepisy prawa, w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

Możemy również udostępniać zebrane dane naszym partnerom biznesowym i grupie spółek w różnych celach, na przykład w celu ulepszenia naszych rekomendacji dla Twojej firmy, do rozwoju strony, dalszego rozwoju sprzętu, administrowania systemem, statystyk, badań i analiz.
Jeśli nie chcesz podawać nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć żądanych produktów i usług lub poinformować Cię o innych produktach i usługach oferowanych przez Yara.

Odwiedzając naszą stronę internetową lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, zbieramy określone informacje w sposób zautomatyzowany za pomocą plików cookie i narzędzi do analizy przeglądarki. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w Twoim urządzeniu podczas odwiedzania witryny. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie internetowej plik cookie jest wysyłany do Twojego urządzenia identyfikującego przeglądarkę.
Używamy plików cookie do celów uwierzytelniania, aby umożliwić Ci pozostawanie zalogowanym przy zalogowaniu się do konta użytkowania, w stosownych przypadkach. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny. Inne pliki cookie są używane przez nas w celu zwiększenia Twojej wygody korzystania z witryny i jej personalizacji. Na przykład, znając Twój kraj, możemy zaproponować odpowiednią stronę internetową danego kraju, którą możesz odwiedzić. Dostosowując ustawienia techniczne w przeglądarce, można zapobiec przechowywaniu i uzyskiwaniu dostępu do plików cookie w urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług na stronie.
Jeśli ustawienia na mobilnych urządzeniach z funkcją geo-aware pozwolą naszym aplikacjom mobilnym zbierać informacje o lokalizacji, będziemy zbierać te informacje automatycznie. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje, gdy kojarzymy je z Twoimi danymi osobowymi. Zapoznaj się z naszymi Ustawienia plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i ich funkcji.

Dajemy Ci wybór, w jaki sposób komunikujemy się z Tobą.

 • Wiadomości e-mail: Możesz przestać otrzymywać promocyjne wiadomości e-mail od Yara, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w takich wiadomościach. Możesz również nie otrzymywać promocyjnych wiadomości e-mail od Yara, kontaktując się z nami pod adresem privacy.global@yara.com.

Zwracamy uwagę, że będziemy uwzględniać Twoją prośbę o zaprzestanie otrzymywania promocyjnych wiadomości elektronicznych od Yara. Możemy jednak nadal wysyłać Ci wiadomości związane z usługą, takie jak wiadomości e-mail potwierdzające zakupy za pośrednictwem naszych witryn internetowych. Możemy również przechowywać informacje do prowadzenia dokumentacji, aby zapewnić, że spełniamy żądania klientów i wysyłamy określone typy wiadomości.
Pamiętaj, że możesz zarządzać sposobem, w jaki urządzenie mobilne może udostępniać informacje o lokalizacji firmie Yara, a także w jaki sposób przeglądarka mobilna obsługuje pliki cookie i powiązane technologie, dostosowując ustawienia prywatności i zabezpieczeń urządzenia przenośnego. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia, zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez operatora sieci komórkowej lub producenta urządzenia.

Masz prawo żądać dostępu, poprawienia, ograniczenia i usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Yara i otrzymać kopię twoich danych osobowych w formacie czytelnym dla danego urządzenia. Jeśli posiadasz zarejestrowany profil, możesz w każdej chwili aktualizować, poprawiać lub usuwać informacje, które nam przekazałeś, korzystając z Witryny. Zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i prośby o dostęp należy kierować do miejsca kontaktu podanego poniżej.
Masz również prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych i, jeśli poprosiliśmy wcześniej o Twoją zgodę na przetwarzanie twoich danych, do wycofania takiej zgody. Podczas przetwarzania danych, ponieważ mamy uzasadniony interes w tym zakresie (jak wyjaśniono powyżej), masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego. Prawa te mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - na przykład, gdy możemy wykazać, że mamy prawny wymóg przetwarzania Twoich danych.
W przypadku, gdy wymagamy danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub umownych, podanie takich danych jest obowiązkowe: jeżeli takie dane nie zostaną dostarczone, nie będziemy w stanie wypełnić naszych zobowiązań umownych ani spełniać zobowiązań nałożonych na nas. We wszystkich innych przypadkach podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania naszego stosunku umownego oraz, w zakresie dozwolonym, po zakończeniu tego stosunku tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji usług określonych w niniejszej Polityce. Możesz w każdej chwili wysłać nam prośbę do yarapoland@yara.com i poprosić nas o usunięcie konta użytkownika.

Yara bierze pod uwagę Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą. Ograniczamy dostęp do danych osobowych do tych, którzy mają potrzeby biznesowe w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego poza EOG, które nie zapewnia odpowiedniej ochrony, będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, np. Wiążące reguły korporacyjne, zawieranie standardowych klauzul umownych UE lub jeśli strona otrzymująca uzyska certyfikat w oparciu o Porozumienie pomiędzy UE-USA – Tarcza prywatności.
Ujawniając informacje innym stronom, jak opisano w sekcji 5, czasami musimy przesłać dane osobowe do kraju poza EOG, aby móc spełnić jeden z celów określonych w sekcji 5. Na przykład aby spełnić Twoją prośbę możemy wykorzystać podmiot przetwarzający dane z siedzibą w USA, gdy wypełniasz formularz online. Przekazanie takie będzie miało miejsce tylko pod warunkiem dostarczenia odpowiednich zabezpieczeń, jak opisano powyżej.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie, skontaktuj się z nami w punkcie kontaktowym podanym poniżej.
Yara może przekazywać zebrane dane stronom trzecim (krajowym i / lub zagranicznym) w celu i) ulepszania lub rozbudowy Strony lub jakiegokolwiek sprzętu związanego z określonymi usługami oraz ii) w celu prawidłowego funkcjonowania Strony i sprzętu.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez Yara. Inne witryny internetowe, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej witryny, mają własne zasady i praktyki dotyczące prywatności. Nasi niezależni dealerzy, dostawcy i partnerzy handlowi również mają własne zasady i praktyki dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności dostarczaną przez wszystkie strony trzecie przed przekazaniem im informacji lub skorzystaniem z oferty lub promocji. Chociaż staramy się udostępniać linki tylko do stron, które podzielają nasze wysokie standardy i poszanowanie prywatności, nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za treści lub praktyki prywatności stosowane przez inne witryny.

Umieścimy osobne powiadomienie na Stronie i / lub w inny sposób skomunikujemy się, gdy wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Polityki prywatności lub zmiany, które mogą być istotne i wpływają na Twoje prawa, przed dokonaniem takiej zmiany.
Jeśli nie chcesz kontynuować korzystania z Witryny po dokonaniu zmian, musisz zaprzestać korzystania z Witryny i poprosić Yara o zamknięcie konta, kontaktując się z nami pod adresem privacy.global@yara.com lub poprzez odpowiedni portal.

Niniejsza Polityka Prywatności, z wyjątkiem gdy prawo lokalne stanowi inaczej, podlega przepisom prawa obowiązującego w Norwegii i jest interpretowana zgodnie z nim oraz podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów Norwegii.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności lub niniejszej Polityki prywatności. Możesz skontaktować się z nami online pod adresem dataprivacy@yara.com. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty skierowanej do lokalnego biura Yara:
yarapoland@yara.com.
W przypadku wątpliwości, masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru właściwego dla rozwiązywania takich problemów zgodnie z obowiązującym prawem lub obowiązującą wersją dyrektywy o prywatności danych firmy Yara dla danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych.