YaraMila NPK 23-5-5

YaraMila 23-5-5

Granulowany nawóz wieloskładnikowy typu Nitrofoska dedykowany do wiosennego, startowego nawożenia rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych.
Stosowany również w nawożeniu zbóż jarych oraz użytków zielonych.

Zalety produktu:

-zawartość dwóch form azotu, azotanowej i amonowej, których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu
-około 25% fosforu w formie polifosforanów, które w połączeniu z tradycyjnymi ortofosforanami stanowią idealną kompozycję
dostępnego dla roślin fosforu, tak potrzebnego m.in. do wiosennej regeneracji ozimin
-potas całkowicie rozpuszczalny w wodzie
-doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew
-jednym przejazdem dostarczamy pierwszą, wczesnowiosenną dawkę azotu, a wraz z nią efektywny fosfor oraz potas
-zawartość siarki (15% SO3) wpływa na lepsze wykorzystanie azotu
-nawóz bezchlorkowy (na bazie siarczanu potasu)

Mając na uwadze fakt, że największe pobranie azotu, fosforu oraz potasu ma miejsce wiosną, stosowanie produktów z grupy Nitrofosek
w uprawach ozimych może być jednym z najbardziej plonotwórczych zabiegów agrotechnicznych.

Metoda aplikacji

Zboża

Zboża ozime: - I dawka nawożenia azotem (przed ruszeniem wegetacji), 250-400 kg/ha

Użytki zielone

Użytki zielone: - przed ruszeniem wegetacji, dawka 250-300 kg/ha - po każdym pokosie, dawka 150-200 kg/ha