YaraBela EXTRAN 34,5

YaraBela Extran 34,5

Saletra amonowa zawierająca 34,5% N.

Prilowany nawóz azotowy z dodatkiem stabilizatora (azotan magnezu).

Może być stosowany do nawożenia wszystkich upraw, przedsiewnie i pogłównie w celu dostarczenia najbardziej plonotwórczego
składnika pokarmowego jakim jest azot.

Zalety produktu:

-zawartość dwóch form azotu, azotanowej i amonowej, których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu
-nawóz nie wymaga mieszania z glebą, brak strat gazowych azotu
-doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew
nawet do 28 metrów

Metoda aplikacji

* Wszystkie uprawy

* all crops (field grown): Wszystkie uprawy - uniwersalny nawóz azotowy rekomendowany we wszystkich uprawach w celu dostarczenia najbardziej plonotwórczego składnika jakim jest azot.