Karty charakterystyki produktów

Karty charakterystyki dla produktów Yara zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Karty są publikowane w wielu językach. 

Karty charakterystyki służą wyłącznie do celów informacyjnych, i są stosowane wyłącznie w krajach, dla których zostały  sporządzone. Ponieważ korzystanie z informacji zawartych w karcie i stosowanie produktu nie są pod kontrolą Yara, obowiązkiem użytkownika jest kontrola warunków bezpiecznego stosowania produktu w okreśonych warunkach.

 

 

 

 

 

Karty charakterystyki produktów dla nawozów

Karty charakterystyki produktów dla produktów chemii przemysłowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza fizyko - chemiczna nawozów