Please choose department

Please choose department of your interest to get in touch.

Yara Poland Sp. z o.o.

ul. Jacka Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
tel. +48 91 4330 035
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000034578
NIP 852 - 000 - 11 - 22
Wysokość kapitału zakładowego: 22 068 865,59 zł