Jednostki morskie

Technologia SCR i roztwór mocznika (AUS40) dla silników okrętowych

Firma Yara oferuje środki do redukcji NOx dla sektora morskiego, dostępne pod marką NOxCare. Nasza kompleksowa oferta NOxCare dla statków i barek śródlądowych obejmuje projektowanie i instalację systemów SCR (ang. Selective Catalytic Reduction, selektywnej redukcji katalitycznej), roztwór mocznika AUS40 dostępny pod marką NOxCare40 oraz usługi i pakiety konserwacyjne.

Zredukuj emisje NOx silników morskich

Sektor morski coraz mocniej dotykają przepisy dotyczące emisji tlenków azotu (NOx), wprowadzane przez Międzynarodową Organizację Morską i rządy poszczególnych krajów.  Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie emisji NOx zdobytemu w związku z wykorzystaniem środka AdBlue w pojazdach i zakładach przemysłowych, firma Yara oferuje również rozwiązania do redukcji NOx w sektorze morskim.  W przypadku jednostek morskich rozwiązania te zostały wprowadzone na rynek we współpracy z firmą Wilhelmsen Maritime Services.

Marka NOxCare firmy Yara zapewnia kompletne rozwiązanie do redukcji NOx:

  • Technologia SCR
  • Roztwór mocznika (odczynnik AUS40 do kontroli NOx)
  • Usługi konserwacyjne

Firma Yara to doskonały wybór w zakresie technologii SCR i dostawy odczynników dla sektora morskiego

Nasze rozwiązania opierają się na dziesiątkach lat doświadczenia w zakresie produkcji i dostaw odczynników do kontroli NOx, jak również wiedzy technicznej dotyczącej technologii SCR. Nasza globalna platforma dostaw umożliwia dostarczanie czynników w odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie.

AUS40 and SCR technology in Marine engines