Audyty bezpieczeństwa i zestawy szkoleniowe

Bezpieczeństwo znajduje się w centrum wszystkich naszych działań. Firma Yara jest największym przedsiębiorstwem zajmującym się sprzedażą amoniaku na świecie i zajmuje się produkcją i transportem amoniaku z własnych fabryk amoniaku już od ponad stu lat. Nasz status lidera na rynku opiera się na przykładowym raporcie bezpieczeństwa o nazwie „Safe by Choice”, który stosujemy w naszych zakładach i we współpracy z klientami. Nasze podejście polega na zapewnieniu bezpośrednich porad na temat bezpieczeństwa w postępowaniu z amoniakiem, które można wdrażać w działaniach dotyczących kontroli emisji NOx w zakładach i ich okolicach.

Jeśli Państwa pracownicy potrzebują szkoleń dotyczących magazynowania i stosowania rozwiązań związanych z roztworami amoniaku w systemach niskiej emisji NOx, możemy odpowiedzieć na wszelkie pytania. W przypadku potrzeby, możemy również zorganizować i przeprowadzić sesje szkoleniowe dotyczące stosowania i magazynowania amoniaku do celów kontroli emisji NOx.

Safety audits and training packages

Możemy zaoferować szereg różnych usług związanych z bezpieczeństwem, zindywidualizowanych pod kątem redukcji NOx, takich jak:

  • Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dla personelu. Te sesje szkoleniowe są bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się z amoniakiem stosowanym do redukcji NOx, niezależnie od powodu, może powodować poważne skutki:

        - Dla operatorów w celu bezpiecznej obsługi systemu NOx w zakładzie, zwłaszcza, gdy jest w nim używany amoniak. Szkolenie obejmuje Wskazówki dotyczące Bezpiecznego Stosowania Amoniaku z użyciem metody zachowania bezpieczeństwa firmy Yara

        - Dla kierowników na temat standardów bezpieczeństwa dla amoniaku, zapobiegania wypadkom i sposobów określania możliwości wystąpienia wypadku oraz postępowania w razie wystąpienia wypadku

  • Ocenę bezpieczeństwa w zakresie stosowania amoniaku w danym zakładzie z jasno określonymi zaleceniami, które udostępnimy klientom. Obejmie to wstępny audyt lub przygotowania do inspekcji przez odpowiednie władze
  • Inspekcje w zakładzie przed dostarczeniem amoniaku, które określają w jasny sposób wymagania dotyczące miejsca dostawy amoniaku.

Nasze wymagania dotyczące bezpieczeństwa dotyczą również naszych zakładów i naszego łańcucha dostaw - od momentu wytworzenia w naszych fabrykach do użycia naszych produktów przez klienta, stale szkolimy naszych pracowników oraz przewoźników dostarczających bezpiecznie nasze produkty do zakładu klienta.