Usługi i urządzenia dla systemów kontroli emisji NOx

Systemy kontroli emisji NOxNasze instalacje DeNOx wytrzymują trudne warunki i zapewniają niezawodną kontrolę emisji przez wiele lat. Jednak warunki, w których działają są trudne i surowe. Od ponad 20 lat pomagamy wielu zakładom na całym świecie w instalacji, codziennej eksploatacji, konserwacji i monitoringu systemów kontroli emisji NOx.

W każdym zakładzie przemysłowym, niezależnie czy jest to elektrownia, cementowania czy spalarnia odpadów możemy służyć naszym doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w optymalizacji systemu kontroli emisji NOx i zmniejszaniu kosztów eksploatacji poprzez:

  • Konserwację, dostawę części zamiennych, ocenę systemu SNCR i SCR w celu poprawy jego wydajności, audyty bezpieczeństwa
  • Doradztwo i instalację właściwego systemu magazynowania dla potrzeb amoniaku lub mocznika, instalację systemu zdalnego zarządzania zapasami przy zastosowaniu telemetrii, szkolenie pracowników w dziedzinie bezpiecznego stosowania amoniaku na terenie zakładu.
Safe low NOx operations

Bezpieczne działania przy niskim poziomie NOx

Szkolenie operatorów jest bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne konsekwencje. Oferujemy sesje szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa dla zespołów pracowników zajmujących się procesami redukcji NOx.