Technologia SCR

Oczyszczanie gazów spalinowych z NOx w procesie Selektywnej Redukcji Katalitycznej

Flue gas treatment for NOx

Technologia Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR) pozwala na zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) dzięki zastosowaniu katalizatora. Technologia SCR pozwala na osiągnięcie redukcji do 95% NOx w procesie spalania, a zatem tym samym może spełnić wymogi przyszłych rygorystycznych przepisów prawnych. Nowe przepisy prawne wejdą w życie w ramach Europejskiej Dyrektywy w Sprawie Emisji Przemysłowych w 2016 roku. Proces SCR stanowi najwydajniejszą technologię, ponieważ zapewnia najlepszy współczynnik konwersji.

Dzięki technologii SCR:

Do zapewnienia optymalnego działania systemu SCR potrzebny jest odpowiedni odczynnik i niezawodny dostawca.

Przy wyborze technologii SCR wybór odczynnika jest zasadniczy dla osiągnięcia optymalnej wydajności usuwania NOx.

  • Jakość odczynnika redukującego jest ważna, ponieważ zawartość zanieczyszczań i substancji szkodliwych dla katalizatora powinna być ograniczona do minimum. Producent katalizatora wymaga specyfikacji odczynników, której należy przestrzegać, aby zoptymalizować żywotność katalizatora i spowodować, że będzie ona dłuższa niż wynika to z umownej gwarancji. W firmie Yara zapewniamy klientowi jakość odczynnika odpowiednią dla katalizatora w systemie SCR
  • Ponadto ważny jest wybór niezawodnego dostawcy, który może zapewnić ciągłość dostawy odczynnika w postaci mocznika lub amoniaku. Awaria w dostawie odczynnika spowoduje, że jednostka przetwórcza przestanie działać. Powoduje to przerwę w działalności, ponieważ procesy nie spełniają norm prawnych dotyczących zmniejszania emisji NOx, zawartych w zezwoleniu na lokalizację według Dyrektywy IPPC oraz Dyrektywy w Sprawie Emisji Przemysłowych.

Zła jakość odczynnika lub nierzetelne dostawy odczynników do zakładu mogą wpływać niekorzystnie na system kontroli emisji NOx.

Od ponad 20 lat firma Yara produkuje i dostarcza odczynniki redukujące swoim klientom poprzez gamę produktów NOxCare. Nasza wyjątkowa sieć zakładów produkcyjnych oferuje bezpieczeństwo dostaw, zapewniając ich jakość i niezawodność. Nasze fabryki rozprowadzają mocznik i amoniak na cały świat.

Od prawie dwudziestu lat firma Yara zapewnia odczynniki redukujące i rozwiązania dla operatorów systemów SCR na całym świecie. Firma Yara oferuje swoją wiedzę i może towarzyszyć klientowi na wszystkich etapach wdrażania systemu SCR.

 

Należy wybrać odczynnik redukujący o wysokiej jakości, aby zapobiec dezaktywacji katalizatora w systemie SCR

Podczas korzystania z systemu SCR ważne jest, aby unikać stosowania zanieczyszczonych odczynników. Zanieczyszczony odczynnik może spowodować dezaktywację katalizatora, dlatego należy upewnić się, że stosowany odczynnik jest dobrej jakości i że został dostarczony oraz był magazynowany w prawidłowy sposób. Dezaktywacja katalizatora może prowadzić do przedwczesnej i kosztownej wymiany systemu SCR do redukcji NOx (tlenków azotu). Firma Yara oferuje produkty opracowane w celu zgodności ze wszystkimi katalizatorami SCR, a właściwości naszych odczynników podlegają kontroli w naszym systemie kontroli jakości. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty ISO 9001, 14001 i 18001.

Dokładne obliczenie ilości wtryskiwanego odczynnika jest kluczem do skutecznego rozwiązania problemu redukcji NOx

Do optymalizacji swojej pracy systemy SCR wymagają równomiernego rozkładu amoniaku i NOx w strumieniu gazów spalinowych. Nierówny rozkład gazu może prowadzić do niewystarczającej redukcji NOx i do znacznego niewykorzystania amoniaku. Jest również ważne, aby określić właściwą dawkę odczynnika redukującego dla wszystkich możliwych konfiguracji procesu. Zazwyczaj wszystkie planowane konfiguracje operacyjne są znane przed zaprojektowaniem i opracowaniem danego systemu SCR.

Zapobieganie niewykorzystaniu amoniaku przez stosowanie odpowiedniej temperatury i odpowiedniego wstrzykiwania amoniaku

Niewykorzystanie amoniaku jest terminem przemysłowym opisującym sytuację przepływu amoniaku przez katalizator systemu SCR bez wejścia w reakcję z gazami NOx. Sytuacja ta może mieć miejsce, jeśli: 

  • Zastosuje się zbyt dużą dawkę amoniaku 
  • Stopień jednorodności mieszaniny powyżej katalizatora nie jest wystarczający (nieregularny rozkład amoniaku i NOx) 
  • Temperatury są zbyt niskie do zapewnienia wystarczającej aktywności katalizatora lub katalizator jest całkowicie lub częściowo zdezaktywowany na skutek zniszczenia

Niewykorzystanie amoniaku powoduje niepotrzebne koszty eksploatacji systemu SCR i nie jest korzystne dla środowiska. Dzięki doświadczeniu firmy Yara możemy zapobiec niewykorzystaniu amoniaku.

Firma Yara: ekspert w opłacalnych i niezawodnych działaniach systemów SCR

Nasze odczynniki do redukcji NOx, sprzedawane pod nazwą NOxCare charakteryzują się najwyższą jakością. Zdecydowaną większość naszego amoniaku produkuje się z gazu ziemnego, co jest uważane za czystszy proces. Dostarczamy wybrany odczynnik redukujący z naszej sieci fabryk, co zapewnia niezawodność dostaw. Wybór firmy Yara jest gwarancją niezawodności oraz jakości.

Czy chcą Państwo obniżyć koszty operacyjne związane z odczynnikiem do systemu SCR?

Wybór odczynnika redukującego, jego dawki i sposobu wtryskiwania mają znaczący wpływ ekonomiczny na koszt działania systemu SCR. Nasi specjaliści zapewniają doradztwo i odpowiednią pomoc techniczną w celu umożliwienia opłacalnego działania instalacji SCR. Ważne jest, aby dokładnie obliczyć i dopasować dozowanie i przepływ tak, żeby umożliwić stosowanie jedynie niezbędnej ilości odczynnika redukującego. Dzięki naszej pomocy i informacji można zoptymalizować koszty odczynników w postaci amoniaku i mocznika.

Aby uzyskać informacje dotyczące stosowania i optymalizacji systemu SCR poprzez użycie właściwego odczynnika należy skontaktować się z naszymi specjalistami.

Przy wyborze technologii zmniejszania emisji NOx, należy również rozważyć wykonalność i koszt technologii SNCR. Koszt inwestycyjny dla systemu SNCR jest znacznie niższy niż dla pełnego systemu SCR, a jego skuteczność może okazać się wystarczająca dla potrzeb danego zakładu.

Więcej informacji na temat systemów SNCR firmy Yara do zmniejszania emisji NOx.