Systemy SCR, SNCR lub systemy hybrydowe SNCR/SCR

Wybór zaufanego partnera do prac z systemem redukcji NOx

Dzięki ponad 200 instalacjom SNCR na całym świecie i 20 latom doświadczenia w redukcji NOx, firma Yara jest partnerem zapewniającym pewność i wiedzę. Naszym celem jest zaproponowanie najlepszego systemu dla Państwa zakładu, aby zmaksymalizować redukcję NOx, zmniejszając jej koszty.

System SNCR, SCR czy hybrydowy system SNCR/SCR: Którą technologię wybrać?

Selektywna Redukcja Niekatalityczna (SNCR) i Selektywna Redukcja Katalityczna (SCR) są dwiema najczęściej stosowanymi technologiami wtórnymi do kontroli emisji tlenków azotu.

Zmniejszanie emisji tlenków azotu

Jako światowy lider w technologii amoniaku i SNCR firma Yara oferuje swoim klientom jedno z najpełniejszych i najskuteczniejszych rozwiązań kontroli emisji NOx w zakładach przemysłowych i energetycznych. Posiadamy rozwiązania ułatwiające zmniejszenie emisji tlenków azotu dla zakładów tworzących nowy system, jak również aktualizujących lub optymalizujących go.

SNCR technology for NOx control

Technologia SNCR do kontroli emisji NOx

Technologia SNCR firmy Yara w niektórych warunkach może zmniejszyć emisję NOx aż o 80%. Oferujemy wysokowydajne i opłacalne systemy SNCR do kontroli emisji NOx. Ponad 200 zakładów przemysłowych na świecie wybrało już system SNCR firmy Yara.

Systemy hybrydowe SNCR/SCR do kontroli emisji NOx

Technologia hybrydowa jest odpowiednim wyborem, gdy niezbędna jest znaczna redukcja NOx, ale ilość miejsca dla systemu w zakładzie przemysłowym jest ograniczona. Systemy hybrydowe stanowią najbardziej elastyczny wybór do redukcji NOx.

Zarówno system SCR i SNCR wymagają odczynnika redukującego tlenki azotu.

Więcej informacji na temat użyteczności odczynników do redukcji NOx firmy Yara .