Optymalizacja systemu kontroli emisji NOx

Ograniczenie kosztów i zwiększenie wydajności systemu

System kontroli emisji NOx

Czy Państwa koszty operacyjne wzrastają podczas stosowania systemu do kontroli emisji NOx? Może to być skutkiem:

  • Nadmiernego zużycia odczynnika do redukcji NOx
  • Nieskutecznego usuwania gazów spalinowych
  • Częstej potrzeby wykonywania prac konserwacyjnych i stosowania części zamiennych. 

Niezależnie od powziętej strategii usuwania NOx możemy sprostać wszelkim wyzwaniom. Firma Yara może pomóc w ocenie procesu redukcji NOx i doradzić w kwestii zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności instalacji.

Poprzez pomiar spalania oraz emisji gazów spalinowych i NOx w systemie redukcji NOx.

Nasi specjaliści ocenią Państwa obecny system i zanalizują spalanie oraz poziom redukcji NOx. Przenośne urządzenie pomiarowe pozwoli im na:

  • Zbieranie informacji o procesie spalania
  • Ocenę poziomu emisji i przepływu w kanale dymowym 
  • Zastosowanie tymczasowych działań korygujących w istniejącym systemie usuwania NOx.

Pozwoli to na ustalenie najlepszej strategii wdrażania, takiej, aby system niezawodnie spełniał wymagania w zakresie zmniejszenia ilości NOx lub spadku kosztów działań.

Na podstawie symulacji oraz wyników ich oceny specjaliści z firmy Yara są w stanie zoptymalizować istniejący system redukcji tlenków azotu. Poziom emisji NOx zostanie skutecznie obniżony, a nawet możliwa jest gwarancja określonego stopnia zmniejszenia emisji. Zużycie odczynnika do redukcji NOx zostanie zoptymalizowane tak, aby zapewnić maksymalną wydajność bez nadmiaru wstrzykiwanego odczynnika, co pozwoli na ograniczenie jego kosztów.

W przypadku zainteresowania analizą kontroli technicznej w celu optymalizacji redukcji NOx proszę kontaktować się z naszymi specjalistami ds. redukcji NOx.

Więcej informacji na temat systemu SNCR oraz SCR .

Więcej informacji na temat odczynników do redukcji NOx: bezwodnego amoniakuroztworu amoniaku i roztworu mocznika.