Instalacja nowego systemu kontroli emisji NOx

Podczas tworzenia systemu do redukcji NOx można wybrać pomiędzy technologią SNCR i SCR

SNCR i SCR

Wtórne pomiary w celu kontroli emisji tlenków azotu (NOx) z zakładów przemysłowych można przeprowadzić stosując metodę SNCR (Selektywnej Redukcji Niekatalitycznej) lub SCR (Selektywnej Redukcji Katalitycznej). SNCR i SCR to technologie stosowane do kontroli emisji NOx. Jednak wybór odpowiedniego rozwiązania nie zawsze jest łatwy.

Jeśli istnieje potrzeba zmniejszenia emisji NOx w już istniejącym zakładzie, w którym nie zainstalowano jeszcze systemu kontroli emisji NOx, firma Yara może pomóc w ocenie, która technika będzie najlepsza, biorąc pod uwagę proces spalania, parametry operacyjne poziomu NOx w kanałach dymowych i pożądany poziom redukcji NOx.

Na podstawie oceny technicznej zakładu i po uwzględnieniu kosztów CAPEX i OPEX nasi specjaliści mogą zaprojektować, stworzyć i zainstalować dla klienta system SNCR, SCR lub zindywidualizowany system hybrydowy. Możemy również poradzić rodzaj odczynnika do redukcji.

Jako światowy lider posiadający ponad 200 instalacji, firma Yara jest idealnym partnerem w wyposażaniu zakładów przemysłowych wymagających systemów kontroli emisji NOx SNCR lub hybrydowego SNCR /SCR.

Więcej informacji można uzyskać u naszych specjalistów

Więcej informacji na temat różnych rodzajów odczynników stosowanych w systemach SNCR i SCR, jak również na temat ich szczególnych wymagań dotyczących przechowywania i transportu.